Investeringsaftale - Indgåelse

Investeringsaftale - Indgåelse

Læs mere
Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Læs mere
Forrige
Næste

Investeringsaftale - Tvist og fortolkning

Når du har indgået en investeringsaftale, kan der opstå en situation, hvor din aftalepart og dig – på trods af at investeringsaftalen foreligger – er uenige om et eller flere forhold.

Tvisten kan skyldes, at du eller din aftalepart ikke har levet op til investeringsaftalen, eller at I er uenige om, hvordan investeringsaftalen skal fortolkes.

Det er i sådan en situation vigtigt at få gennemgået investeringsaftalen og få en vurdering af din retsstilling, inden du foretager dig yderligere skridt i sagen, således at du undgår at foretage dig noget, som forringer din retsstilling.

Hvad er dine rettigheder

Dine rettigheder og muligheder afhænger altid af den konkrete situation. Der skal måske tages stilling til om enten dig eller din aftalepart har væsentligt misligholdt investeringsaftalen og  dermed er berettiget til at ophæve aftalen, eller om du er berettiget til at opsige i henhold til den indgåede investeringsaftale. Det kan endvidere være reguleret i aftalen, at der er en bestemt procedure, der skal iagttages, når der er opstået uenighed i aftaleforholdet.

Hvilke forhold er vigtige

Ved en tvist om en investeringsaftale, er det vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

  1. Er der frister, der skal overholdes
  2. Er det målet at samarbejdet skal fortsætte efter tvisten
  3. Er der en bestemt procedure, der skal følges i tilfælde af uenighed
  4. Er der aftalt bodsbestemmelser i tilfælde af misligholdelse
  5. Er der aftalt konkurrencebegrænsninger
  6. Er der aftalt voldgift

Hvad er processen og prisen

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til dig eller din virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af, hvilken model du vælger.

Kort model

Mellemvej

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk din situation og den tvist der foreligger.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi gennemgår herefter. kontrakten, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de muligheder, der er i forbindelse med den konkrete tvist. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at gennemgå det.

3. Vi udarbejder skrivelse til modparten fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

4. Hvis du kan godkende skrivelsen eller den justerede skrivelse fremsender vi denne og afslutter og afregner sagen.

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk din situation og den tvist der foreligger.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi i dybden gennemgår herefter. kontrakten, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de muligheder, der er i forbindelse med den konkrete tvist. Vi har typisk forberedt os 1 time til mødet, herunder gennemlæst kontrakten.

3. Vi gennemgår herefter. kontrakten, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de muligheder, der er i forbindelse med den konkrete tvist. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at gennemgå det.

4. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

5. Hvis du kan godkende skrivelsen eller den justerede skrivelse fremsender vi denne til modparten og afslutter og afregner sagen.

I den store model kan det være, at du mener der er behov for flere møder – herunder måske et formøde for dig før vi eventuelt har et fællesmøde med modparten.

Endvidere bistår vi måske i forhandlingerne med modparten– enten hvor vi ”fronter” forhandlingerne med navn og titel eller hvor vi bagved hjælper dig med strategi og en gameplan i forhandlingerne.

Den store model er derfor typisk en udvidet model af mellemvejen, hvor vi tillige bistår i det efterfølgende forløb.

Der kan endvidere være tvister, der ikke lader sig løse udenretsligt, og hvor det derfor er nødvendigt at stævne modparten.

Pris: 2-4 timer

Pris: 4-6 timer

Pris: 6-20 timer

 

Vores timepris er mellem DKK 2.000-2.800 + moms.

Er der opstået en tvist, herunder uenighed om fortolkning af en kontrakt, er det vigtigt at reagere hurtigt, da man i modsat fald risikerer enten at forværre situationen eller miste retten til at gøre indsigelse som følge af passivitet.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få en umiddelbar vurdering af din retsstilling og for at få vores vurdering af, om du skal gå videre i sagen.


Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende virksomhed eller udnytter ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Kontrakter

Kontrakter SelskabsAdvokaterne har omfattende erfaring og ekspertise med forhandling, udarbejdelse ...»

Handelsagentaftale - erstatning ved uberettiget opsigelse

  HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. juni 2018 Sag 238/2017(1. afdeling) Tower-Crane Europe/Schepers ...»

Samarbejde var ikke omfattet af handelsagentloven

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. maj 2018 Sag 39/2017 Telekæden A/S Telia Danmark, filial ...»

Vi er medlemmer af