Overdragelse af ophavsret

Overdragelse af ophavsret

Læs mere
Varemærke

Varemærke

Læs mere her
Holdingselskab - Fordele og ulemper

Holdingselskab - Fordele og ulemper

Læs mere
Forrige
Næste

Varemærke

Af Selskabsadvokaterne

Hvad er et varemærke?

Et varemærke er en beskyttelse af et navn eller logo på et produkt eller for en forretning. Formålet er, at forbrugeren eller kunden kan identificere afsender på produktet eller tjenesteydelsen og dermed vende tilbage.

For at et varemærke kan registreres, må det ikke være beskrivende for de produkter eller tjenesteydelser, som mærket bruges for. Fx vil mærket KAFFE ikke kunne registreres for kaffeprodukter.

Der er ikke nyhedskrav til varemærker, da det er først-til-mølle-princippet, således at den der bruger eller registrerer mærket først, har opnået rettigheden.

Et varemærke kan enten være registreret eller uregistreret. Man kan opnå et registreret varemærke i stort set alle dele af verden. Det er derimod få lande, hvor man opnår en uregistreret rettighed ved brug. Det kan man i Danmark, men fx ikke i Frankrig og Sverige.

Ens virksomhedsnavn og varemærke behøver ikke være det samme. En virksomhed kan også have flere forskellige varemærker til forskellige produkter.

Figur- eller ordmærke:

Det er muligt at søge om varemærkebeskyttelse i mange forskellige former, herunder som ord- og figurmærker. Med et ordmærke opnår man beskyttelse af selve ordet, men ikke hvordan det er skrevet, hvorimod man opnår beskyttelse af udseendet af enten logo eller hvordan ordet står skrevet, men ikke lige så meget selve ordet, med et figurmærke.

Et ordmærke giver en god beskyttelse, hvis man har et særligt ord, der ikke beskriver produktet. Et figurmærke giver en god – og vigtig – beskyttelse, hvis en logo er særligt og vigtigt.

Varefortegnelse:

Et varemærke er beskyttet i det omfang, som det er beskrevet i ansøgningens varefortegnelse. Man bør derfor overveje, hvad man skal bruge sit mærke for nu og hvad man regner med at sælge under mækret inden for de næste 3-5 år. Det være sig både fysiske produkter og tjenesteydelser.

Geografisk omfang:

En ansøgning i Danmark gælder i Danmark, Grønland og på Færøerne.

En ansøgning i EU gælder i samtlige 27 EU-lande, men ikke på Færøerne og i Grønland. 

Hvorfor skal man sikre sig sit varemærke?

Har man en varemærkeret har man en eneret til kendetegnet, og man kan stoppe andre i at bruge identisk eller lignende mærke for lignende varer eller tjenesteydelser.

Et varemærke kan bestå evigt, så længe det er i brug og så længe det bliver fornyet hos den relevante myndighed, som udgangspunkt hvert 10. år.

Sådan sikrer du dig dit varemærke?

Hos SelskabsAdvokaterne hjælper vi med at ansøge om en varemærkerettighed hos enten Patent- og Varemærkestyrelsen eller EUIPO, som er de relevante myndigheder i Danmark og EU. Ønsker du at registrere dit mærke i andre lande, bistår SelskabsAdvokaterne også hermed.

Vores timepris er 2.400 og vores arbejde med udarbejdelse af en varemærkeansøgning inkl. varefortegnelse varer typisk 1-2 timer. Hvis der opstår problemer undervejs i et ansøgningsforløb, fx indsigelser fra myndigheder eller tredjeparter vil arbejdet hermed komme oveni.

Forundersøgelse

Formålet med en forundersøgelse er at afdække, om et varemærke er særpræget og om det ser ud til at kunne registreres i forhold til allerede registrerede rettigheder. En forundersøgelse forsøger også at afdække, hvorvidt det ser ud til at brug og eventuel registrering, kan blive anset for en krænkelse af andres rettigheder. En forundersøgelse kan give høj sikkerhed, men desværre ikke 100 % sikkerhed. 

Vi foretager forundersøgelser af varemærker i Danmark. En forundersøgelse tager typisk mellem 2-6 timer afhængig af hits.

Strategi 

Det kan være en god idé at lægge en strategi for registrering, brug og håndhævelse af dine IP-rettigheder, herunder dine varemærker. Det giver et godt fundament når du skal rulle din forretning ud.

Vi anbefaler altid, at forundersøgelse og ansøgning om registrering bør ske i god tid inden brug, men har du allerede mærket i brug, anbefaler vi og bistår fortsat med ansøgning om registrering.

Hvis nogen krænker dit varemærke

Hvis nogen krænker dit varemærke, hjælper SelskabsAdvokaterne med både indledende kontakt til modpart, indsigelsessager hos relevante myndigheder og i sidste ende ved Domstolene.

 

Hos Selskabsadvokaterne bistår vi dig gerne, hvis nogen krænker dine rettigheder. 

En sag om krænkelse af rettigheder varierer i omfang, og du er derfor altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

Konkurrencer på SoMe - Hvad må du som virksomhed?

Af Selskabsadvokaterne At afholde konkurrencer på sociale medier (konkurrencer på SoMe) virker ligetil, ...»

Overdragelse af ophavsret

Af Selskabsadvokaterne Hvad er en ophavsret? En ophavsret er en ret til det værk, som en person har frembragt. ...»