Overdragelse af ophavsret

Overdragelse af ophavsret

Læs mere
Varemærke

Varemærke

Læs mere her
Holdingselskab - Fordele og ulemper

Holdingselskab - Fordele og ulemper

Læs mere
Forrige
Næste

FORRETNINGSHEMMELIGHEDER

Af Selskabsadvokaterne

Hvad er forretningshemmeligheder?

Det kan være en god idé at beskytte sin forretnings hemmeligheder, ved at beskytte dem som Forretningshemmeligheder.

En Forretningshemmelighed er oplysninger, der er hemmelige, har handelsværdi og som er blevet underkastet rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse.

Det er derfor en særlig ting ved ens forretning, som man har gjort indsats for at hemmeligholde og som det kun er få der har kendskab til.

Forretningshemmeligheder er ikke beskyttet mod Reversed Engineering, som betyder, at en person kan skille et produkt ad og dermed finde frem til hemmeligheden bag produktet.

Forretningshemmeligheden kan ikke være ubetydelige oplysninger eller erfaringer og kompetencer, som man normalt opnår i løbet af en ansættelse. Det kan heller ikke være oplysninger, som er almindeligt kendt blandt eller tilgængelige for personer, som sædvanligvis beskæftiger sig med den slags oplysninger.

Hvorfor beskytte sine forretningshemmeligheder?

Hvis man har et element i sin forretning, som man ikke ønsker offentliggjort, fordi den har en værdi for virksomheden, bør man beskytte den som en Forretningshemmelighed. Patenter bliver fx offentliggjort med en detaljeret beskrivelse af hvad der søges beskyttet. Måske er forretningshemmeligheden ikke ny, hvorfor et patent ikke kan opnås, og så er det bedre at bevare den som Forretningshemmelighed end at forsøge at patentere den med den offentliggørelse som følger heraf.

Hvordan beskytter jeg mine forretningshemmeligheder

Man opnår beskyttelse efter lov om forretningshemmeligheder ved at beskytte sin hemmelighed ved rimelige foranstaltninger.

Det kan være en god idé at lægge en strategi for registrering, brug og håndhævelse af dine IP-rettigheder, herunder Erhvervshemmeligheder. Det giver et godt fundament når du skal rulle din forretning ud.

Ring til SelskabsAdvokaterne i dag, hvis I har brug for rådgivning om tilstrækkelig beskyttelse af jeres Forretningshemmelighed.

Bruger nogen dine forretningshemmeligheder?

Man kan få nedlagt midlertidigt forbud eller påbud ved domstolene, hvis andre bruger ens Forretningshemmelighed uberettiget.

Hos Selskabsadvokaterne hjælper vi med at lægge strategi for opbevaringen af Forretningshemmeligheder og vi bistår også i forbudssager ved Domstolene.

En sag om krænkelse af rettigheder varierer i omfang, og du er derfor altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

Konkurrencer på SoMe - Hvad må du som virksomhed?

Af Selskabsadvokaterne At afholde konkurrencer på sociale medier (konkurrencer på SoMe) virker ligetil, ...»

Overdragelse af ophavsret

Af Selskabsadvokaterne Hvad er en ophavsret? En ophavsret er en ret til det værk, som en person har ...»