Kreditorrådgivning

Kreditorrådgivning

Læs mere
Virksomhed i økonomiske problemer

Virksomhed i økonomiske problemer

Læs mere
Tvangsopløsning og genoptagelse

Tvangsopløsning og genoptagelse

Læs mere
Konkurskarantæne

Konkurskarantæne

Læs mere
Konkursordenen

Konkursordenen

Læs mere
Forrige
Næste

Virksomhed i økonomiske problemer

Af Selskabsadvokaterne 

Hvis din virksomhed kommer i økonomiske problemer, er det meget vigtigt du får håndteret situationen korrekt fra starten af.

Det er ofte af stor betydning for din virksomheds overlevelsesmuligheder, at der indgås gode og holdbare aftaler med virksomhedens kreditorer og pengeinstitutter så tidligt som muligt i processen. Hos SelskabsAdvokaterne har vi derfor erfaret, at åbenhed og samarbejdsvilje er to helt grundlæggende faktorer, når det kommer til at redde sin virksomhed i samarbejde med sine kreditorer og pengeinstitutter.

Vi kan hos SelskabsAdvokaterne tilbyde at række ud og forsøge at etablere et godt samarbejde med dine kreditorer og pengeinstitutter, inden virksomhedens økonomiske situation kører af sporet.

Rekonstruktion

Det kan være nødvendigt at undersøge, om virksomheden måske skal rekonstrueres for at komme ud af sine økonomiske vanskeligheder. En rekonstruktion kan gennemføres ved at akkordere virksomhedens gæld, eller ved at foretage en virksomhedsoverdragelse på den sunde del af din virksomhed.

En virksomhedsoverdragelse, der foretages når virksomheden er i økonomiske problemer, skal følge principperne i konkursloven om blandt andet ligebehandling af kreditorerne, og det er derfor vigtigt, at overdragelsen sker til den korrekte værdi, samt at der ikke sker forskelsbehandling af enkelte kreditorer.

Konkurs

Står virksomheden ikke til at redde, er det væsentligt for dit senere ledelsesansvar, at du i rette tid får indleveret en egenbegæring om konkurs til skifteretten. Hvis du venter for længe med at indlevere konkursbegæring når du er blevet bekendt med, at dit selskab er blevet insolvent og ikke står til at redde, kan du risikere at ifalde konkurskarantæne og i værste fald et personligt ledelsesansvar.

Når virksomheden går konkurs, har den tidligere ledelse pligt til at give kurator alle fornødne oplysninger, der er nødvendige til brug for behandlingen af konkursen. Det er afgørende for en god afvikling af en virksomhed gennem konkurs, at forholdet og samarbejdet mellem den tidligere ledelse og kurator er godt. Herunder kan det være et element i vurderingen af, om ledelsen skal pålægges konkurskarantæne, om ledelsen har samarbejdet med kurator eller modsat forsøgt at forhale bobehandlingen. Derfor hjælper vi også med at bistå som advokat for dig som tidligere ledelse, hvis du har brug for at kontakten til kurator i din virksomheds konkursbo overtages af professionelle.

Vores rådgivning

Hos SelskabsAdvokaterne har vi stor erfaring i at hjælpe virksomheder, der er kommet i økonomiske vanskeligheder, herunder både med rekonstruktioner, forhandlinger med kreditorer og indlevering af konkursbegæringer.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse.

Fordringsprøvelse

Af Selskabsadvokaterne Når et selskab tages under konkursbehandling skal alle, der har penge til gode ...»

Omstødelse af gaver

Af Selskabsadvokaterne Såfremt et konkursramt selskab eller en konkursramt person forud for konkursen ...»