Kreditorrådgivning

Kreditorrådgivning

Læs mere her
Virksomhed i økonomiske problemer

Virksomhed i økonomiske problemer

Læs mere her
Tvangsopløsning og genoptagelse

Tvangsopløsning og genoptagelse

Læs mere her
Konkurskarantæne

Konkurskarantæne

Læs mere her
Konkursordenen

Konkursordenen

Læs mere her
Forrige
Næste

Kreditorrådgivning

Det kan have enorm betydning for din virksomhed, hvis virksomhedens kunder, leverandører eller samarbejdspartnere kommer i økonomiske problemer og derfor ikke længere kan betale deres regninger.

Når dine kunder, leverandører eller samarbejdspartnere stopper med at betale

Ofte vil det give bedst resultater for alle parter, hvis man indleder forhandlinger med den insolvente skyldner forud for en eventuel konkurs eller rekonstruktion.

Den bedste løsning vil altid afhænge af din virksomheds og den insolvente skyldners aktuelle situation; i visse tilfælde vil det være den kommercielt mest givende løsning at yde betalingshenstand for på længere sigt at bevare samarbejdet og indtjeningen, mens det i andre tilfælde vil være mest forsvarligt at forsøge at rekonstruere skyldnerens virksomhed eller i sidste ende begære den insolvente skyldner konkurs for at begrænse din virksomheds tab mest muligt.

Uanset udfaldet af den insolvente skyldners situation, er det vigtigt som kreditor at blive taget med i forløbet fra start af, da man på denne måde får mulighed for at få indflydelse på forløbet og derved opnår den bedst mulige retsstilling.

Konkurs

Såfremt din virksomheds samarbejdspartner m.v. allerede er gået konkurs, kan der tillige være et behov for rådgivning og repræsentation over for konkursboet for at du som kreditor kan varetage dine interesser bedst muligt, uanset om du er en simpel eller fortrinsstillet kreditor.

Kreditorer skal eksempelvis altid sikre sig at få anmeldt deres krav i skyldnerens konkursbo korrekt og vedlagt behørig dokumentation, da man på denne måde sikrer sig at opnå del i det eventuelle overskud konkursen måtte medføre.

Tillige kan man som kreditor blive sat over for et valg om, hvorvidt man ønsker at finansiere at konkursboet fører en retssag for på denne måde potentielt at tilføre konkursboet flere midler, hvilket i sidste ende kan gavne boets kreditorer.

Vores rådgivning

SelskabsAdvokaterne yder rådgivning til kreditorer både forud for og under en skyldners konkurs. Vores fokus er altid på, at du som kreditor opnår den bedst mulige, men ikke mindst mest holdbare løsning, når dine kunder, leverandører eller samarbejdspartnere stopper med at betale eller går konkurs.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.


Anmeldelse af krav i konkursbo

Anmeldelse af krav Hvis en af dine samarbejdspartnere går konkurs, er det vigtigt du hurtigt skaber dig ...»

Coronavirus – udskydelse af skat, AM-bidrag og moms

For at afbøde virkningerne af Corona-nedlukningen af det danske samfund har Folketinget vedtaget en midlertidig ...»

Konkursdekret

Konkursdekret Konkursdekret er betegnelsen for det tidspunkt, hvor skifteretten erklærer et selskab konkurs. ...»

Insolvens

Insolvens Ved insolvens forstås manglende evne til at fyldestgøre et betalingskrav, enten på grund af ...»

Hovedentreprenør pålagt hæftelsesansvar for underentreprenør

Højesterets dom afsagt 4. september 2019 i sag BS-40168/2018-HJR (2. afdeling) Dansk Energi som mandatar ...»

Virksomhed uberettiget til at afvise krav om Butiksoverenskomsts ikrafttræden

UdskriftafArbejdsrettens dom af 9. november 2020I sag nr.: 2020-442Fagbevægelsens Hovedorganisationfor ...»

Vi er medlemmer af