Lejers indsigelse mod opsigelse af erhvervslejemål

Lejers indsigelse mod opsigelse af erhvervslejemål

Læs mere
Erstatning ved udlejers opsigelse af erhvervslejemål

Erstatning ved udlejers opsigelse af erhvervslejemål

Læs mere
Lejers fraflytning af erhvervslejemål

Lejers fraflytning af erhvervslejemål

Læs mere
Forrige
Næste

Tvister om erhvervslejekontrakt

Af Selskabsadvokaterne 

Når du har indgået en erhvervslejekontrakt, kan der opstå en situation, hvor din aftalepart og dig – på trods af at erhvervslejekontrakten foreligger – er uenige om et eller flere forhold.

Tvisten kan skyldes, at du eller din aftalepart ikke har levet op til erhvervslejekontrakten, eller at I er uenige om, hvordan erhvervslejekontrakten skal fortolkes. Mange tvister opstår endvidere, når en af parterne – typisk udlejer – opsiger erhvervslejekontrakten, hvorefter der kan være uenighed om, hvorvidt opsigelsen er i overensstemmelse med erhvervslejekontrakten og erhvervslejeloven.

Det er i en sådan situation vigtigt at få gennemgået erhvervslejekontrakten og få en vurdering af din retsstilling, inden du foretager dig yderligere skridt i sagen, således at du undgår at foretage dig noget som forringer din retsstilling.

Hvad er dine rettigheder

Dine rettigheder og muligheder afhænger altid af den konkrete situation. Der skal måske tages stilling til om enten dig eller din aftalepart har væsentligt misligholdt erhvervslejekontrakten og dermed er berettiget til at ophæve lejeforholdet, eller om du er berettiget til at opsige i henhold til den indgåede erhvervslejekontrakt og erhvervslejeloven.

Det er i forbindelse med en tvist vigtigt, at man som både udlejer og lejer overholder de frister og procedurekrav, som er reguleret i erhvervslejeloven, da man i modsat fald risikere at fortabe sin ret.

Hvilke forhold er vigtige

I en tvist om et lejeforhold er det bl.a. vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

  1. Hvad er retsstillingen
  2. Er der frister, der skal overholdes
  3. Er der procedurekrav, der skal overholdes – fx informationspligt eller lignende til lejer
  4. Ønsker man at frigøre sig fra lejekontrakten, eller vil man fortsætte
  5. Hvem er aftaleparterne
  6. Skal sagen indbringes for boligretten

Er der opstået en tvist i et erhvervslejeforhold, herunder uenighed om fortolkning af en erhvervslejekontrakt, er det vigtigt at reagere hurtigt, da man i modsat fald risikerer enten at forværre situationen eller miste retten til at gøre indsigelse som følge af passivitet.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

Har lejer ret til erstatning ved udlejers opsigelse af erhvervslejemål?

Af Selskabsadvokaterne En opsigelse kan være indgribende for en lejer, specielt hvis lejeren har drevet ...»

Opsigelse af erhvervslejemål på grund af nedrivning

Af Selskabsadvokaterne Det sker at en udlejer af en erhvervsejendom planlægger at nedrive ejendommen, ...»