Regulering til markedslejen

Regulering til markedslejen

Læs mere her
Markedslejeregulering - Hvordan gør man som udlejer

Markedslejeregulering - Hvordan gør man som udlejer

Læs mere her
Betaler din lejer for lidt?

Betaler din lejer for lidt?

Læs mere her
Betaler du for meget i erhvervsleje?

Betaler du for meget i erhvervsleje?

Læs mere her
Forrige
Næste

Regulering til markedslejen

Er du lejer eller udlejer af et erhvervslejemål og er den aftalte leje for høj eller lav, er der mulighed for at anmode om at få lejen reguleret til markedslejen.

I henhold til erhvervslejelovens § 13 kan både lejer og udlejer – medmindre der er aftalt andet - forlange lejen reguleret til markedslejen, hvis den gældende leje er væsentligt lavere eller væsentligt højere end markedslejen, og der er forløbet en vis periode siden lejemålets start og seneste lejeregulering.

Hvis du mener at have krav på en regulering, er det vigtigt at få gennemgået erhvervslejekontrakten og få en vurdering af din retsstilling, inden du foretager dig yderligere skridt i sagen.

Hvad er dine rettigheder

En regulering af lejen i henhold til erhvervslejelovens § 13 kræver bl.a., at lejen er væsentlig lavere eller højere end markedslejen. Væsentlighedskriteriet er sædvanligvis opfyldt, når forskellen mellem den aftalte leje og markedslejen overstiger 10 %.

Udtrykket markedslejen skal forstås som den leje, en kyndig lejer eller udlejer ville aftale for lejemålet. Ved uenighed om hvad niveauet for markedslejen er for det pågældende lejemål udmeldes ofte en skønsmand – typisk en erhvervsmægler eller valuar – til at vurdere markedslejen.

Erhvervslejeloven fastsætter en bestemt procedure for, hvad man skal gøre for at kræve en lejeregulering, og det er vigtigt, at man som både udlejer og lejer overholder de frister og procedurekrav, som er reguleret i erhvervslejeloven, da man i modsat fald risikere at fortabe sin ret.

Hvilke forhold er vigtige

I en sag om regulering af lejen til markedslejen er det bl.a. vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

  1. Er erhvervslejelovens § 13 gyldigt fraveget i erhvervslejekontrakten
  2. Hvad er markedslejen for det pågældende lejemål
  3. Kan der findes sammenligningslejemål
  4. Er det relevant med en vurdering fra en ejendomsmægler
  5. Er markedslejen væsentligt fraveget
  6. Hvornår er lejeperioden påbegyndt
  7. Hvornår er lejen sidst reguleret
  8. Overholdelse af varsel samt fordeling af lejereguleringen
  9. Overholdelse af indsigelsesfrist

Hvad er processen og prisen

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af jeres ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Kort model

Mellemvej

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi gennemgår herefter erhvervslejekontrakten og lejeforholdet i øvrigt, særligt under hensyn til om der kan foretages en regulering af lejen til markedslejen. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at gennemgå det. Der kan muligvis være behov for en ekstern vurdering af lejeniveauet.

3. Vi udarbejder skrivelse til modparten fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

4. Hvis du kan godkende skrivelsen eller den justerede skrivelse fremsender vi denne og afslutter og afregner sagen.

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår dine ønsker og behov i dybden. Der kan muligvis være behov for en ekstern vurdering af lejeniveauet.

3. Vi udarbejder herefter udkast til skrivelse til modparten eller kontakter modparten telefonisk, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete aftaleforhold, som vi har drøftet på mødet. Alt efter omfang tager det typisk 2-3 timer.

4. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

5. Hvis du kan godkende skrivelsen eller den justerede skrivelse fremsender vi denne til modparten og afslutter og afregner sagen.

I den store model kan det være, at du mener der er behov for flere møder – herunder måske et formøde for dig før vi har et fællesmøde med modparten.

Endvidere bistår vi måske i forhandlingerne med modparten– enten hvor vi ”fronter” forhandlingerne med navn og titel eller hvor vi bagved hjælper dig med strategi og en gameplan i forhandlingerne.

Den store model er derfor typisk en udvidet model af mellemvejen, hvor vi tillige bistår i det efterfølgende forløb.

 

Den store model kan også være en sag ved boligretten, men så skal der typsik påregnes 40-50 timer.

Pris: 3-4 timer

Pris: 4-6 timer

Pris: 6-25 timer

 

Vores timepris er DKK 2.400 + moms.

Et varsel om lejeregulering til markedslejen skal opfylde adskillige formkrav i henhold til erhvervslejeloven. Det må derfor anbefales, at man kontakter en advokat med speciale i erhvervslejeret, hvis man som lejer eller udlejer mener at have krav på lejeregulering.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.


Markedslejeregulering - Hvordan gør man som udlejer

Generelt Er du udlejer af et erhvervslejemål, og synes du, at din lejer betaler for lidt i leje, kan ...»

Betaler du for meget i erhvervsleje?

Hvis du som lejer af et erhvervslejemål mener, at du betaler for meget i erhvervsleje har du mulighed ...»

Sammenligningslejemål

Sammenligningslejemål Sammenligningslejemål er lejemål, som udlejer eller lejer anvender i en tvist om ...»

Markedsleje

Markedsleje Hver part i et erhvervslejeforhold kan efter 4 års lejeperiode forlange lejen reguleret til ...»

Lejen i et erhvervslejemål kunne ikke forhøjes til markedslejen

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 218/2013 (1. afdeling) K/S af 1. august 2010 (advokat ...»

Kombinationsregulering af erhvervsleje

Sagen vedrører leje af erhvervslokale. Oprindelig blev lejeaftalen indgået ved en lejekontrakt fra »

Vi er medlemmer af