Vil du vide mere om erhvervslejekontrakter?

Vil du vide mere om erhvervslejekontrakter?

Læs mere
Hvem er Selskabsadvokaterne?

Hvem er Selskabsadvokaterne?

Læs mere
Forrige
Næste

Indgåelse af erhvervslejekontrakt

Af Selskabsadvokaterne

Både nye som veletablerede virksomheder drives typisk fra lejede lokaler. Erhvervslejekontrakten er derfor en afgørende faktor for virksomheden. Da der er tale om erhvervsforhold, har parterne som udgangspunkt aftalefrihed. Men er intet aftalt, giver erhvervslejeloven også rettigheder og forpligtelser, og loven indeholder endvidere enkelte ufravigelige bestemmelser.

Både erhvervslejekontrakten og erhvervslejeloven er derfor af afgørende betydning ved indgåelsen af et erhvervslejemål.

Hvorfor indgå en erhvervslejekontrakt

De lokaler virksomheden drives fra er typisk meget vigtige for virksomheden. Hvis der er tale om en butik, hvor beliggenheden er central, er de lejede lokaler ligefrem essentielle for virksomhedens eksistensgrundlag. Men uanset om der er tale om en butik eller et kontor er det vigtigt for virksomheden at have klare spilleregler for lejemålet.

Hvis man ikke indgår en skriftlig erhvervslejekontrakt falder lejeforholdet tilbage på den mundtlige aftale, der er indgået mellem lejer og udlejer samt erhvervslejelovens regler. En mundtlig aftale er typisk meget uklar og vigtigst af alt – meget svær at dokumentere. Det er derfor allerede af denne grund vigtigt at indgå en skriftlig erhvervslejekontrakt.

Hvilke forhold er vigtige

 1. Hvem er udlejer og lejer
 2. Hvilke lokaler og arealer er omfattet af lejemålet
 3. Er lejemålet erhvervsbeskyttet
 4. Det lejedes benyttelse
 5. Overtagelse og ikrafttræden
 6. Ophør og opsigelse
 7. Erstatning ved opsigelse
 8. Lejens størrelse og depositum
 9. Regulering af lejen – markedslejen, vilkårsændringer, prisindeks
 10. Øvrige udgifter ud over lejen
 11. Moms
 12. Vedligeholdelse og renholdelse
 13. Standen ved overlevering og aflevering
 14. Forandringer ved det lejede
 15. Afståelsesret og genindtrædelsesret
 16. Ret til fremleje
 17. Skiltning
 18. Konkurrenceforhold

Uanset om du står over for at skulle indgå en ny erhvervslejekontrakt, eller om du har en bestående erhvervslejekontrakt, der eventuelt skal genforhandles, er det vigtigt at sætte sig grundigt ind i lejekontraktens konsekvenser - både på kort og langt sigt.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

Hvornår kan udlejer opsige et erhvervslejemål?

Af Selskabsadvokaterne Udlejers muligheder for at opsige et erhvervslejemål er som udgangspunkt meget ...»

Ophævelse af erhvervslejemål - hvad sker der når erhvervslejemålet er blevet ophævet?

Af Selskabsadvokaterne En ophævelse af et erhvervslejemål medfører, at lejeren straks skal fraflytte ...»