Indgåelse af erhvervslejekontrakt

Indgåelse af erhvervslejekontrakt

Læs mere her
Typer af erhvervslejemål

Typer af erhvervslejemål

Læs mere her
Hvad er et erhvervslejemål?

Hvad er et erhvervslejemål?

Læs mere her
Hvad skal man aftale at erhvervslejemålet må anvendes til?

Hvad skal man aftale at erhvervslejemålet må anvendes til?

Læs mere her
Lejers konkurs - Hvad sker der med erhvervslejemålet?

Lejers konkurs - Hvad sker der med erhvervslejemålet?

Læs mere her
Forrige
Næste

Indgåelse af erhvervslejekontrakt

Både nye som veletablerede virksomheder drives typisk fra lejede lokaler. Erhvervslejekontrakten er derfor en afgørende faktor for virksomheden. Da der er tale om erhvervsforhold, har parterne som udgangspunkt aftalefrihed. Men er intet aftalt, giver erhvervslejeloven også rettigheder og forpligtelser, og loven indeholder endvidere enkelte ufravigelige bestemmelser.

Både erhvervslejekontrakten og erhvervslejeloven er derfor af afgørende betydning ved indgåelsen af et erhvervslejemål.

Hvorfor indgå en erhvervslejekontrakt

De lokaler virksomheden drives fra er typisk meget vigtige for virksomheden. Hvis der er tale om en butik, hvor beliggenheden er central, er de lejede lokaler ligefrem essentielle for virksomhedens eksistensgrundlag. Men uanset om der er tale om en butik eller et kontor er det vigtigt for virksomheden at have klare spilleregler for lejemålet.

Hvis man ikke indgår en skriftlig erhvervslejekontrakt falder lejeforholdet tilbage på den mundtlige aftale, der er indgået mellem lejer og udlejer samt erhvervslejelovens regler. En mundtlig aftale er typisk meget uklar og vigtigst af alt – meget svær at dokumentere. Det er derfor allerede af denne grund vigtigt at indgå en skriftlig erhvervslejekontrakt.

Hvilke forhold er vigtige

 1. Hvem er udlejer og lejer
 2. Hvilke lokaler og arealer er omfattet af lejemålet
 3. Er lejemålet erhvervsbeskyttet
 4. Det lejedes benyttelse
 5. Overtagelse og ikrafttræden
 6. Ophør og opsigelse
 7. Erstatning ved opsigelse
 8. Lejens størrelse og depositum
 9. Regulering af lejen – markedslejen, vilkårsændringer, prisindeks
 10. Øvrige udgifter ud over lejen
 11. Moms
 12. Vedligeholdelse og renholdelse
 13. Standen ved overlevering og aflevering
 14. Forandringer ved det lejede
 15. Afståelsesret og genindtrædelsesret
 16. Ret til fremleje
 17. Skiltning
 18. Konkurrenceforhold

Hvad er processen og prien

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af jeres ønsker og behov, samt hvilken model der vælges.

Kort model

Mellem model

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi udarbejder herefter. erhvervslejekontrakten, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete aftaleforhold. Alt efter omfang tager det typisk 3-4 timer at udarbejde erhvervslejekontrakten.

3. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

4. Hvis du kan godkende kontrakten eller den justerede kontrakt afslutter og afregner vi sagen.

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår dine ønsker og behov i dybden.

3. Vi udarbejder herefter. kontrakten, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete aftaleforhold, som vi har drøftet på mødet. Alt efter omfang tager det typisk 3-4 timer at udarbejde erhvervslejekontrakten.

4. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

5. Hvis du kan godkende kontrakten eller den justerede kontrakt afslutter og afregner vi sagen.

I den store model kan det være, at du mener der er behov for flere møder – herunder måske et formøde for dig før vi har et fællesmøde med modparten.

Endvidere bistår vi måske i forhandlingerne med modparten– enten hvor vi ”fronter” forhandlingerne med navn og titel eller hvor vi bagved hjælper dig med strategi og en gameplan i forhandlingerne.

Den store model er derfor typisk en udvidet model af mellemmodellen, hvor vi tillige bistår i det efterfølgende forløb.

Pris: 4-5 timer

Pris: 6-7  timer

Pris: 8-20 timer

 

Vores timepris er DKK 2.400 + moms 

Uanset om du står over for at skulle indgå en ny erhvervslejekontrakt, eller om du har en bestående erhvervslejekontrakt, der eventuelt skal genforhandles, er det vigtigt at sætte sig grundigt ind i lejekontraktens konsekvenser - både på kort og langt sigt.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.


Hvornår kan udlejer opsige et erhvervslejemål?

Udlejers muligheder for at opsige et erhvervslejemål er som udgangspunkt meget begrænsede. Det er derfor ...»

Ophævelse af erhvervslejemål - hvad sker der når erhvervslejemålet er blevet ophævet?

En ophævelse af et erhvervslejemål medfører, at lejeren straks skal fraflytte erhvervslejemålet og stille ...»

Ophævelse

Ophævelse medfører, at en erhvervslejekontrakten tilintetgøres og at erhvervslejeren straks skal fraflytte ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Udlejer havde ikke ved aftale om pristalsregulering af lejen givet afkald på at kræve lejeregulering til markedsleje

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. december 2018 Sag BS-10712/2018-HJR (2. afdeling) Coop ...»

Manglende istandsættelse af erhvervslejemål men udlejer havde ikke lidt tab

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. november 2018 Sag BS-13497/2018-HJR (2. afdeling) BC Ejendomme, ...»

Vi er medlemmer af