Afståelse af erhvervslejemål

Afståelse af erhvervslejemål

Læs mere her
Er salg af virksomhed en afståelse af erhvervslejemålet?

Er salg af virksomhed en afståelse af erhvervslejemålet?

Læs mere her
Hvad er afståelse?

Hvad er afståelse?

Læs mere her
Fremleje af erhvervslejemål

Fremleje af erhvervslejemål

Læs mere her
Forrige
Næste

Afståelse af erhvervslejemål

En lejer af et erhvervslejemål har ret til at lade en anden lejer inden for samme branche fortsætte erhvervslejeforholdet på uændrede lejevilkår – også kaldet en afståelsesret, medmindre udlejer har vægtige grunde, herunder den indtrædende lejers økonomi eller branchekendskab, til at modsætte sig afståelsen.

Erhvervslejelovens regler om afståelse er dog fravigelige, og lejer kan f.eks. i erhvervslejekontrakten give afkald på sin afståelsesret, hvilket ikke er ualmindeligt. Det er derfor altid vigtigt at forholde sig til både erhvervslejekontrakten og erhvervslejeloven for at kende sin retsstilling i forbindelse med en afståelse.

Hvad er dine rettigheder

I følge erhvervslejelovens § 55 har en lejer af et erhvervslejemål ret til at afstå erhvervslejemålet under visse nærmere bestemte forudsætninger.

Man kan dog fravige erhvervslejelovens § 55 ved aftale, hvilket ofte sker i erhvervslejekontrakten. Lejeren eller udlejer kan derfor i erhvervslejekontrakten give afkald på sine rettigheder eller være tillagt yderligere rettigheder.

Det er derfor altid er væsentligt at gennemgå erhvervslejekontrakten i forbindelse med en afståelse af et erhvervslejemål uanset om man er indtrædende lejer, udtrædende lejer eller udlejer.

Det må tillige ofte anbefales at der både udarbejdes en afståelsesaftale/købsaftale vedrørende det erhvervslejemål (den virksomhed) der afstås samt en allonge til den eksisterende erhvervslejekontrakt i forbindelse med afståelsen.

Hvilke forhold er vigtige

Når der skal ske afståelse af et erhvervslejemål er det vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

 1. Er Erhvervslejelovens § 55 fraveget i erhvervslejekontrakten
 2. Er der aftalt vilkår for afståelsen i erhvervslejekontrakten
 3. Hvem er indtrædende lejer
 4. Er indtrædende lejer et kapitalselskab eller en person/personligt selskab
 5. Sker der et brancheskift
 6. Hvilke beløb ”overtages” i form af depositum og forudbetalt leje
 7. Har den indtrædende det nødvendige branchekendskab
 8. Hvordan er den indtrædende lejers økonomi
 9. Er der andre væsentlige grunde til at udlejer kan modsætte sig en afståelse
 10. Hvilke informationer om den indtrædende lejer kan udlejer kræve
 11. Kan udlejer modsætte sig afståelsen
 12. Skal der udarbejdes en afståelsesaftale/købsaftale
 13. Skal der udarbejdes en allonge til erhvervslejekontrakten

Hvad er processen og prisen

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af jeres ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Kort model

Mellem model

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi udarbejder herefter de nødvendige dokumenter eller gennemgår de fremsendte dokumenter, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med den konkrete afståelse. Alt efter omfang tager det typisk 3-6 timer at gennemgå det samt udarbejde aftalen alt efter, hvor omfattende afståelsesaftalen/købsaftalen er.

3. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

4. Udkastet justeres eventuelt herefter på baggrund af dine bemærkninger, således at du modtager et fuldt ud tilfredsstillende resultat.

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår dine ønsker og behov i dybden.

3. Vi udarbejder herefter de nødvendige dokumenter eller gennemgår de fremsendte dokumenter, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med den konkrete afståelse. Alt efter omfang tager det typisk 3-6 timer at gennemgå det samt udarbejde aftalen alt efter, hvor omfattende afståelsesaftalen/købsaftalen er.

4. Udkastet justeres eventuelt herefter på baggrund af dine bemærkninger, således at du modtager et fuldt ud tilfredsstillende resultat.

I den store model kan det være, at du mener der er behov for flere møder – herunder måske et formøde for dig før vi har et fællesmøde med modparten.

Endvidere bistår vi måske i forhandlingerne med modparten– enten hvor vi ”fronter” forhandlingerne med navn og titel eller hvor vi bagved hjælper dig med strategi og en gameplan i forhandlingerne.

Den store model er derfor typisk en udvidet model af mellemmodellen, hvor vi tillige bistår i det efterfølgende forløb samt i forhandlingerne under vejs.

Pris: 3-6 timer

Pris: 4-8 timer

Pris: 8-20 timer

 

Vores timepris er DKK 2.400 + moms

Hvis du står over for en afståelse - uanset om du er indtrædende lejer, udtrædende lejer eller udlejer - kan vi hjælpe dig og/eller din virksomhed med at få sikkerhed for dine rettigheder og pligter i forbindelse med en eventuel afståelse af et erhvervslejemål, herunder oplyse dig om mulige faldgruber, og vi står altid til rådighed for en uformel og uforpligtende drøftelse af dine ønsker, behov og muligheder.


Fremleje af erhvervslejemål

Generelt Erhvervslejeloven opstiller ingen lovbestemt adgang for lejer til at fremleje sit erhvervslejemål ...»

Er salg af virksomhed samtidig en afståelse af erhvervslejemålet?

Har du en virksomhed, som drives fra lejede lokaler? Og overvejer du at sælge virksomheden eller at afstå ...»

Indtrædende lejer

Indtrædende lejer Betegnelsen "indtrædende lejer" bruges om den part, der indtræder som lejer i en erhvervslejekontrakt ...»

Genindtrædelse

Genindtrædelse Genindtrædelse i erhvervslejemål er en ret i henhold til erhvervslejelovens § 55. Tidligere ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af