Er salg af virksomhed en afståelse af erhvervslejemålet?

Er salg af virksomhed en afståelse af erhvervslejemålet?

Læs mere her
Hvad er afståelse?

Hvad er afståelse?

Læs mere
Fremleje af erhvervslejemål

Fremleje af erhvervslejemål

Læs mere
Forrige
Næste

Afståelse af erhvervslejemål

Af Selskabsadvokaterne 

En lejer af et erhvervslejemål har ret til at lade en anden lejer inden for samme branche fortsætte erhvervslejeforholdet på uændrede lejevilkår – også kaldet en afståelsesret, medmindre udlejer har vægtige grunde, herunder den indtrædende lejers økonomi eller branchekendskab, til at modsætte sig afståelsen.

Erhvervslejelovens regler om afståelse er dog fravigelige, og lejer kan f.eks. i erhvervslejekontrakten give afkald på sin afståelsesret, hvilket ikke er ualmindeligt. Det er derfor altid vigtigt at forholde sig til både erhvervslejekontrakten og erhvervslejeloven for at kende sin retsstilling i forbindelse med en afståelse.

Hvad er dine rettigheder

I følge erhvervslejelovens § 55 har en lejer af et erhvervslejemål ret til at afstå erhvervslejemålet under visse nærmere bestemte forudsætninger.

Man kan dog fravige erhvervslejelovens § 55 ved aftale, hvilket ofte sker i erhvervslejekontrakten. Lejeren eller udlejer kan derfor i erhvervslejekontrakten give afkald på sine rettigheder eller være tillagt yderligere rettigheder.

Det er derfor altid er væsentligt at gennemgå erhvervslejekontrakten i forbindelse med en afståelse af et erhvervslejemål uanset om man er indtrædende lejer, udtrædende lejer eller udlejer.

Det må tillige ofte anbefales at der både udarbejdes en afståelsesaftale/købsaftale vedrørende det erhvervslejemål (den virksomhed) der afstås samt en allonge til den eksisterende erhvervslejekontrakt i forbindelse med afståelsen.

Hvilke forhold er vigtige

Når der skal ske afståelse af et erhvervslejemål er det vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

 1. Er Erhvervslejelovens § 55 fraveget i erhvervslejekontrakten
 2. Er der aftalt vilkår for afståelsen i erhvervslejekontrakten
 3. Hvem er indtrædende lejer
 4. Er indtrædende lejer et kapitalselskab eller en person/personligt selskab
 5. Sker der et brancheskift
 6. Hvilke beløb ”overtages” i form af depositum og forudbetalt leje
 7. Har den indtrædende det nødvendige branchekendskab
 8. Hvordan er den indtrædende lejers økonomi
 9. Er der andre væsentlige grunde til at udlejer kan modsætte sig en afståelse
 10. Hvilke informationer om den indtrædende lejer kan udlejer kræve
 11. Kan udlejer modsætte sig afståelsen
 12. Skal der udarbejdes en afståelsesaftale/købsaftale
 13. Skal der udarbejdes en allonge til erhvervslejekontrakten

Hvis du står over for en afståelse - uanset om du er indtrædende lejer, udtrædende lejer eller udlejer - kan vi hjælpe dig og/eller din virksomhed med at få sikkerhed for dine rettigheder og pligter i forbindelse med en eventuel afståelse af et erhvervslejemål, herunder oplyse dig om mulige faldgruber, og vi står altid til rådighed for en uformel og uforpligtende drøftelse af dine ønsker, behov og muligheder.

Fremleje af erhvervslejemål

Af Selskabsadvokaterne Generelt Erhvervslejeloven opstiller ingen lovbestemt adgang for lejer til at ...»

Er salg af virksomhed samtidig en afståelse af erhvervslejemålet?

Af Selskabsadvokaterne Har du en virksomhed, som drives fra lejede lokaler? Og overvejer du at sælge ...»