Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere
Forrige
Næste

Syn og skøn ved byggeri

Af Selskabsadvokaterne

Hvad er syn og skøn?

Syn og skøn er et værktøj der kan bruges, hvis der er opstået tvister mellem bygherre og entreprenør i en byggesag. Tvisten kan f.eks. bestå i, at bygherre mener, at byggeriet er mangelfuldt eller at kvaliteten ikke lever op til det aftalte.

Syn og skøn kan afholdes efter byggesagen er afsluttet eller undervejs mens byggeriet stadig er i gang. Formålet med syn og skøn er, at få en teknisk og uvildig vurdering af sagen. Syn og skøn har ofte stor bevismæssig værdi i retssager og voldgiftssager.

Begæring af syn og skøn

Syn og skøn starter med, at en af parterne (eller parterne i fællesskab) begærer syn og skøn. Hvis AB bestemmelserne (AB 18 eller ABT 18) er aftalt mellem parterne, vil begæringen om syn og skøn skulle fremsættes til Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Anmodningen skal angive skønstemaet og en forklaring af hvilke forhold der ønskes gennemgået. Voldgiftsnævnet vil herefter udpege en eller flere skønsmænd, som efterfølgende gennemgår byggeriet og udarbejder en skønsrapport.

Bygherre og entreprenør har efter skønsmandens gennemgang en vurdering af sagen, og kan forsøge at løse tvisten indbyrdes. Hvis bygherre og entreprenør ikke kan blive enige, vil sagen kunne afgøres ved voldgift.

Hvis AB bestemmelserne (AB 18 eller ABT 18) ikke er aftalt mellem bygherre og entreprenør, kan parterne få lavet et frivilligt syn og skøn, og forsøge at løse deres konflikt på baggrund af indholdet i skønserklæringen.

Civil retssag ved domstolene

Hvis AB bestemmelserne (AB 18 eller ABT 18) ikke er aftalt mellem parterne, og bygherre og entreprenør ikke kan blive enige om forhold vil byggeriet, må der anlægges en civil retssag ved de almindelige domstole. Ved den civile retssag kan der fremsættes begæring om syn og skøn som kan bruges som bevis i sagen. Parterne kan bede Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed om at anbefale en skønsmand eller flere skønsmænd, og retten vil herefter udpege en skønsmand til sagen.  Begge parter har mulighed for at stille spørgsmål til skønsmanden inden skønsforretningens afholdelse. Skønserklæringen vil indgå som et bevis i retssagen, og have betydning for sagens udfald.

Pris på syn og skøn

Skønsmanden vil inden gennemførelse af skønsforretningen give et overslag på, hvad skønsforretningen vil koste. Syn og skøn er ofte dyrt, og det kan tage lang tid, så man bør overveje om det er nødvendigt at begære syn og skøn for at få sagen oplyst. Det er som udgangspunkt den part der begærer syn og skøn der ligger ud for omkostningerne. Når sagen er afgjort, bliver sagsomkostningerne endeligt fordelt på baggrund af rettens afgørelse.

Vores bistand

Hos Selskabsadvokaterne er vi specialister i entrepriseret og har mange års erfaring med at bistå ved gennemførelse af syn og skøn. Har du brug for rådgivning herom, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Af Selskabsadvokaterne Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag ...»

1 års- og 5 års-gennemgang - hvilke regler gælder?

Af Selskabsadvokaterne Det vil i langt det fleste tilfælde være aftalt, at byggeriet skal gennemgås ...»