Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere
Forrige
Næste

Entreprisekontrakt

Af Selskabsadvokaterne

Hvad er en entreprisekontrakt?

En entreprisekontrakt er en aftale mellem en bygherre og en eller flere entreprenører vedrørende et byggeri- eller anlægsarbejde.

I entreprisekontrakten forpligter entreprenøren sig til at udføre en nærmere aftalt ydelse umiddelbart efter aftalen er underskrevet af begge parter. I entreprisekontrakten reguleres forholdet mellem bygherre og entreprenøren og parternes rettigheder og forpligtelser overfor hinanden f.eks. hvornår arbejdet skal afleveres, og hvordan man skal forholde sig i tilfælde af forsinkelse eller uenigheder.

Det er vigtigt at have en udførlig entreprisekontrakt mellem bygherre og entreprenør for at sikre, at uklarheder omkring arbejdets udførelse undgås. En udførlig entreprisekontrakt sikrer at begge parter kender til deres rettigheder og pligter under byggesagsforløbet, hvilket både vil være tidsbesparende og minimere byggeriets omkostninger.

I entreprisekontrakten kan man aftale at anvende standardvilkår som f.eks. AB 18. Man kan angive at vilkårene skal finde anvendelse i sin helhed, eller lave specifikke tilføjelser og fravigelser til standardvilkårene, så man som aftalepart stilles bedst muligt.

Hos Selskabsadvokaterne er vi specialister i entrepriseret, og vi kan hjælpe dig med udarbejdelse eller gennemgang af entreprisekontrakten. Derudover kan vi rådgive dig om AB bestemmelserne samt om tilføjelser og fravigelser hertil, så du stilles bedst muligt.

Entreprisekontraktens indhold:

Jo mere udførlig og præcis entreprisekontrakten er, des større er sandsynligheden for en god og smidig proces for begge parter.

 Vigtige elementer i entreprisekontrakten

 • Valg af entrepriseform
 • Nøjagtig beskrivelse af det arbejde der skal udføres
 • Gældende aftaledokumenter og disses rangorden
 • Stillingtagen til om AB bestemmelserne skal være gældende
 • Entreprisesummen – er denne fast?
 • Ekstraarbejder – stillingtagen til hvornår disse kan udføres
 • Tidsplan – denne er afgørende i forhold til forsinkelse
 • Overvej dagbodsklausul – beregning af dagbodsbeløb
 • Bestemmelse om betaling – a conto betaling, ratebetaling, forudbetaling?
 • Sikkerhedsstillelse – hvilken sikkerhed skal entreprenøren stille?
 • Forsikringer – hvem tegner hvilke?
 • Konfliktløsning – stillingtagen til domstolsbehandling eller voldgift

Har du brug for juridisk rådgivning?

Et byggeprojekt er ofte komplekst og der er mange parter involveret. For at minimere uklarheder og konflikter kan du med fordel få en juridisk rådgiver til at bistå dig i dit projekt.

Juridisk rådgivning vil være relevant allerede i projektets indledende stadie med henblik på at sikre at entreprisekontrakten er fyldestgørende og stiller dig bedst muligt, så du får en så smidig og tilfredsstillende proces.

Der kan løbende opstå problemer undervejs i et byggeprojekt, som kan have store konsekvenser for byggeriet. Hvis der f.eks. opstår tvister omkring fejl og mangler, er uklarheder i entreprisekontrakten eller opstår forsinkelser vil din juridiske rådgiver kunne bistå dig.

Hos selskabsadvokaterne er vi eksperter inden for entreprise og udarbejdelse af entreprisekontrakter, og vi bistår både bygherrer og entreprenører, så vi kender sagen godt fra begge sider. Vi yder rådgivning gennem alle byggeriets faser – gerne allerede helt fra de første tanker om et byggeprojekt – og til byggeriet står færdigt. Hvis dit byggeprojekt allerede er i gang, og er gået i hårdknude, kan vi hjælpe dig med løsningsforslag, bistå ved forligsforhandling eller gennemføre eventuel voldgifts- eller retssag alt afhængigt af dine ønsker.

Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Af Selskabsadvokaterne Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag ...»

1 års- og 5 års-gennemgang - hvilke regler gælder?

Af Selskabsadvokaterne Det vil i langt det fleste tilfælde være aftalt, at byggeriet skal gennemgås ...»