Tvister og håndhævelse af ejeraftale

Tvister og håndhævelse af ejeraftale

Læs mere
Den selskabsretlige pagt

Den selskabsretlige pagt

Læs mere
Forrige
Næste

Ejeraftale - Tvist og fortolkning

Af Selskabsadvokaterne 

En ejeraftale regulerer det indbyrdes forhold mellem ejerne af virksomheden, hvor der i høj grad er frihed til at aftale spillereglerne. Det er desværre ikke altid, at ejerne overholder ejeraftalen eller er enige om, hvordan den skal fortolkes.

Aftalefriheden er som udgangspunkt nyttig, men kan bevirke, at der i en ejeraftale er vedtaget bestemmelser, der er uklare eller ligefrem kan tilsidesættes, fordi de er urimelige.

Der kan endvidere mellem ejerne være opstået en situation, som ikke lader sig løse gennem ejeraftalen og derfor lammer virksomheden.

Hvad er dine rettigheder

Grundlæggende forholder det sig således, at en ejeraftale i princippet er en kontrakt som enhver anden. Ethvert spørgsmål om aftalens gyldighed eller om overholdelse af de vilkår, der er nedfældet i aftalen, kan dermed indbringes for domstolene eller gøres til genstand for voldgift, såfremt dette er valgt.

Der kan være adskillige vanskeligheder forbundet med at håndhæve ejeraftaler i tilfælde af uenighed eller tvist, navnlig efter indførelsen af Selskabsloven pr. 1. januar 2010.

I dag fremgår det af Selskabsloven, at ejeraftaler ikke har nogen gyldighed (direkte) i forhold til de selskaber, de vedrører, jf. selskabslovens § 82. Dette gælder såvel ejeraftaler indgået før som efter lovens ikrafttræden.

Ejeraftalen har derfor kun gyldighed mellem ejerne, og hvis der er opstået uenighed om forhold vedrørende selskabet og ejeraftalen, kan man derfor kun håndhæve ejeraftalen over for de øvrige ejere, der har tiltrådt ejeraftalen.

Hvilke forhold er vigtige

Ved en tvist om en ejeraftale, er det vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

  1. Er der frister, der skal overholdes
  2. Er det målet at det fælles ejerskab skal fortsætte efter tvisten
  3. Er der en bestemt procedure, der skal følges i tilfælde af uenighed
  4. Er der aftalt bodsbestemmelser i tilfælde af misligholdelse
  5. Er der aftalt konkurrencebegrænsninger
  6. Er der aftalt voldgift

I tilfælde af en tvist mellem ejere og uenighed om en ejeraftale, må det tilrådes, at der søges kompetent juridisk rådgivning, da det i mange tilfælde er virksomhedens eksistens, der er på spil.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

Funktionær på trods af medejerskab på 10 % og kundeklausul i ejeraftale tilsidesat

Grænserne for, hvornår et ansættelsesforhold er omfattet af funktionærloven, beror i visse tilfælde på ...»

Konkurrenceklausul i ejeraftale

Af Selskabsadvokaterne Ved en konkurrenceklausul i en ejeraftale forpligter ejerne af en virksomhed sig ...»