Direktørkontrakt - indgåelse

Direktørkontrakt - indgåelse

Læs mere
 Om SelskabsAdvokaterne?

Om SelskabsAdvokaterne?

Læs mere
Forrige
Næste

Opsigelse af direktør

Direktører er ikke omfattet af funktionærloven – medmindre dette er aftalt i direktørkontrakten. Opsigelsesvarsel, fratrædelsesgodtgørelse mv. er dermed ikke lovbestemt, men noget der skal fremgå af direktørkontrakten eller noget man skal aftale sig frem til i forbindelse med fratrædelsen.

Når en direktør opsiger sin stilling eller bliver opsagt bliver direktøren ofte fritstillet i opsigelsesperioden som led i en samlet fratrædelsesaftale, men det er vigtigt, at man både som direktør og selskab går bevidst ind til disse forhandlinger, da der ofte aftales en samlet økonomisk pakke i forbindelse med direktørens fratræden.

Som udgangspunkt har en direktør kun de rettigheder, som der er aftalt i direktørkontrakten, men ofte bliver der lavet en samlet fratrædelsesaftale i forbindelse med direktørens fratrædelse.

Det endelige indhold af denne fratrædelsesaftale afhænger af rettighederne i henhold til direktørkontrakten, dine forhandlingsevner samt forholdene i øvrigt.

Det er derfor vigtigt, at man både som direktør og som virksomhed går bevidst ind til disse forhandlinger, da en bevidsthed om ens retsstilling, forhandlingstaktik samt  forholdene i øvrigt betragteligt forbedre det endelige resultat.

Når en direktør skal fratræde og der skal forhandles en fratrædelsesaftale er følgende forhold vigtige.

  1. Skal direktøren fritstilles
  2. Opsigelsesvarsel
  3. Fratrædelsesgodtgørelse
  4. Er der aftalt kundeklausul
  5. Er der aftalt konkurrenceklausul
  6. Tilbagelevering af telefon, PC, bil mv.
  7. ejer direktøren aktier eller anparter i selskabet
  8. Aktieoptioner

Vi har stor erfaring med bistand af enten selskabet eller direktøren når der skal ske en opsigelse. bistår både selskaber ved opsigelse af en direktør og har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed ved opsigelse af en direktør. Prisen afhænger naturligvis af jeres ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Kort model

Mellemvej

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi læser direktørkontrakten og/eller fratrædelsesaftale igennem.

3. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår direktørkontrakten samt de konkrete ønsker og behov i dybden.

Vi lægger typisk sammen en "gameplan" for det videre forløb. 

 

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi læser direktørkontrakten og/eller fratrædelsesaftale igennem.

3. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår direktørkontrakten samt de konkrete ønsker og behov i dybden.

Vi lægger typisk sammen en "gameplan" for det videre forløb. 

4. Vi udarbejder herefter udkast til opsigelse, fratrædelsesaftale eller foretager justeringer i allerede udarbejdede dokumenter.

Du får naturligvis de udarbejdede til gennemsyn eller  bemærkninger.

 

I den store model kan det være, at der er behov for flere møder – herunder måske et formøde for dig før vi har et fællesmøde med modparten.

Endvidere bistår vi måske i forhandlingerne med modparten– enten hvor vi ”fronter” forhandlingerne med navn og titel eller hvor vi bagved hjælper dig med strategi og en gameplan i forhandlingerne.

Den store model er derfor typisk en udvidet model af mellemvejen, hvor vi tillige bistår i det efterfølgende forløb.

Pris: 2-5 timer

Pris: 6-8 timer

Pris: 8-20  timer

Vores timepris er mellem DKK 2.400 + moms.

Vi har stor erfaring med opsigelse af en direktør samt med forhandling og indgåelse af fratrædelsesaftaler for direktører. Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov i forbindelse med et direktørforholds ophør.

Direktørkontrakt


Indberetning og indbetaling af indefrosne feriemidler – bliv klar!

Der nærmer sig med ikrafttrædelsen af den nye ferielov nu nogle vigtige frister, som du som arbejdsgiver ...»

Det kostede kr. 225.000 at opsige en medarbejder, efter at han havde fremsat ønske om at holde fædreorlov

Ligebehandlingsnævnet har takseret en opsigelse af en mand kort tid efter, at han havde meddelt sin arbejdsgiver, ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Direktør ikke berettiget til bonus

En tidligere ejer og administrerende direktør i en virksomhed var ikke berettiget til bonus »

Direktør frifundet

Ikke årsagsmæssig sammenhæng mellem en direktørs påståede ansvarspådragende handlinger og undladelser »

Vi er medlemmer af