Direktørkontrakt - indgåelse

Direktørkontrakt - indgåelse

Læs mere
 Om Selskabsadvokaterne

Om Selskabsadvokaterne

Læs mere
Forrige
Næste

Opsigelse af direktør

Direktører er ikke omfattet af funktionærloven, medmindre dette er aftalt i direktørkontrakten. Opsigelsesvarsel, løn under sygdom, fratrædelsesgodtgørelse mv. er dermed ikke lovbestemt men noget, der skal fremgå af en direktørkontrakt eller noget, man skal aftale sig frem til i forbindelse med fratrædelsen.

Når en direktør opsiger sin stilling eller bliver opsagt, bliver direktøren ofte fritstillet i opsigelsesperioden som led i en samlet fratrædelsesaftale, men det er vigtigt, at man både som direktør og selskab går bevidst ind til disse forhandlinger, da der ofte aftales en samlet økonomisk pakke i forbindelse med direktørens fratræden.

Som udgangspunkt har en direktør kun de rettigheder, som der er aftalt i en direktørkontrakt, men ofte bliver der lavet en samlet fratrædelsesaftale i forbindelse med direktørens fratrædelse.

Det endelige indhold af denne fratrædelsesaftale afhænger af rettighederne i henhold til en direktørkontrakt, dine forhandlingsevner samt forholdene i øvrigt.

Det er derfor vigtigt, at man både som direktør og som virksomhed går bevidst ind til disse forhandlinger, da en bevidsthed om ens retsstilling, forhandlingstaktik samt forholdene i øvrigt betragteligt kan forbedre det endelige resultat.

Når en direktør skal fratræde, og der skal forhandles en fratrædelsesaftale er følgende forhold vigtige.

  1. Skal direktøren fritstilles?
  2. Opsigelsesvarsel
  3. Fratrædelsesgodtgørelse
  4. Er der aftalt kundeklausul?
  5. Er der aftalt konkurrenceklausul?
  6. Tilbagelevering af telefon, PC, bil mv.
  7. Ejer direktøren aktier eller anparter i selskabet
  8. Aktieoptioner

Vi har stor erfaring med bistand til enten selskabet eller direktøren, når en direktør skal fratræde. Vi bistår gerne og vi har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed ved opsigelse af en direktør. Prisen afhænger naturligvis af jeres ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Kort model

Mellemvej

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi læser direktørkontrakten og/eller fratrædelsesaftale igennem.

3. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår direktørkontrakten samt de konkrete ønsker og behov i dybden.

Vi lægger typisk sammen en "gameplan" for det videre forløb. 

 

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi læser direktørkontrakten og/eller fratrædelsesaftale igennem.

3. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår direktørkontrakten samt de konkrete ønsker og behov i dybden.

Vi lægger typisk sammen en "gameplan" for det videre forløb. 

4. Vi udarbejder herefter udkast til opsigelse, fratrædelsesaftale eller foretager justeringer i allerede udarbejdede dokumenter.

Du får naturligvis de udarbejdede til gennemsyn eller  bemærkninger.

 

I den store model kan det være, at der er behov for flere møder – herunder måske et formøde for dig før vi har et fællesmøde med modparten.

Endvidere bistår vi måske i forhandlingerne med modparten– enten hvor vi ”fronter” forhandlingerne med navn og titel eller hvor vi bagved hjælper dig med strategi og en gameplan i forhandlingerne.

Den store model er derfor typisk en udvidet model af mellemvejen, hvor vi tillige bistår i det efterfølgende forløb.

Pris: 2-5 timer

Pris: 6-8 timer

Pris: 8-20  timer

Vores timepris er mellem DKK 2.400 + moms.

Vi har stor erfaring med opsigelse af en direktør samt med forhandling og indgåelse af fratrædelsesaftaler for direktører. Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov i forbindelse med et direktørforholds ophør.

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»