Opsigelse af direktør

Opsigelse af direktør

Læs mere
Hvem er Selskabsadvokaterne?

Hvem er Selskabsadvokaterne?

Læs mere
Forrige
Næste

Direktørkontrakt - Indgåelse

En direktørkontrakt er vigtig for såvel direktøren som for selskabet. Direktøren er ikke omfattet af de love, der normalt beskytter medarbejdere i en virksomhed, herunder f.eks. funktionærloven og ansættelsesbevisloven. Der er derfor vigtigt, at man indgår en direktørkontrakt, der regulerer alle forhold om direktørens rettigheder og pligter.

Da direktøren spiller en central rolle i virksomhedens fremtid er det derfor også vigtigt, at der i en direktørkontrakt fx bliver taget stilling til konkurrenceklausul, hverv under ansættelsen og vilkår ved ophør.

Det må anbefales, at man udarbejder en direktørkontrakt, da denne skal regulere alle forhold ved direktørens ansættelse og dermed skaber klare retningslinjer og forventninger parterne i mellem.

Aftaler, som indgås mellem en enekapitalejer og et selskab, er i henhold til selskabsloven endvidere kun gyldige, hvis de affattes på en måde, som senere kan dokumenteres, medmindre der er tale om aftaler på sædvanlige vilkår som led i et løbende mellemværende. Det er derfor også vigtigt, at man som eneanpartshaver og samtidig direktør i et anpartsselskab laver en direktørkontrakt, da denne er dokumentation for aftalen, herunder fx dokumentation for at eventuelle udbetalinger er berettiget løn mv. Dette er navnlig vigtigt, hvis selskabet går konkurs.

Ved indgåelsen af en direktørkontrakt er det bl.a. vigtigt, at man forholder sig til følgende punkter:

 1. Ikrafttræden
 2. Ansvar
 3. Hverv under ansættelsen
 4. Tavshedspligt
 5. Opfindelser mv.
 6. Vederlag
 7. Personalegoder
 8. Firmabil
 9. Ferie
 10. Ophør og opsigelse
 11. Misligholdelse
 12. Kunde- og konkurrenceklausul
 13. Tvister

Da en direktørkontrakt som udgangspunkt ikke er omfattet af de diverse beskyttelseslove, er der endvidere aftalefrihed, hvorfor der i direktørkontrakten kan aftales adskillige andre forhold.

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til dig/jeres virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af jeres ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Kort model

Mellem model

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi udarbejder herefter. direktørkontrakten, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete forhold. Alt efter omfang tager det typisk 1-3 timer at udarbejde direktørkontrakten.

3. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

4. Hvis du kan godkende direktørkontrakten eller den justerede kontrakt afslutter og afregner vi sagen.

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår dine ønsker og behov i dybden.

3. Vi udarbejder herefter. direktørkontrakten, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete forhold, som vi har drøftet på mødet. Alt efter omfang tager det typisk 2-3 timer at udarbejde kontrakten.

4. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

5. Hvis du kan godkende kontrakten eller den justerede kontrakt afslutter og afregner vi sagen.

I den store model kan det være, at du mener der er behov for flere møder – herunder måske et formøde for dig før vi har et fællesmøde med modparten.

Endvidere bistår vi måske i forhandlingerne med modparten– enten hvor vi ”fronter” forhandlingerne med navn og titel eller hvor vi bagved hjælper dig med strategi og en gameplan i forhandlingerne.

Den store model er derfor typisk en udvidet model af mellemmodellen, hvor vi tillige bistår i det efterfølgende forløb.

Pris: 1-3 timer

Pris: 3-5 timer

Pris: 5-10 timer

Vores timepris er 2.400 + moms.

Ved indgåelse af en direktørkontrakt bør man altid være opmærksom på de konkrete forhold, der skal tages hensyn til ved udarbejdelse af direktørkontrakten. Det er derfor langt fra altid fyldestgørende blot at udfylde en standardaftale.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov i forbindelse med udarbejdelse eller indgåelse af en direktørkontrakt.

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»