Direktørkontrakt


Direktørkontrakter - Aldersgrænse - Fortolkning og udformning

Beskæftigelsesministeriet kom i 2005 med en supplerende fortolkning af Lov om forskelsbehandling. Ministeriet ...»

Direktørkontrakt

Direktørkontrakt I erhvervsforhold indgås der et utal af kontrakter f.eks. i form af, direktørkontrakter,  ...»

Direktør ikke berettiget til bonus

En tidligere ejer og administrerende direktør i en virksomhed var ikke berettiget til bonus »

Direktør frifundet

Ikke årsagsmæssig sammenhæng mellem en direktørs påståede ansvarspådragende handlinger og undladelser »

Vi er medlemmer af