Kunde- og konkurrenceklausuler

Kunde- og konkurrenceklausuler

Læs mere
Direktørkontrakt

Direktørkontrakt

Læs mere
Forrige
Næste

Opsigelse af medarbejdere

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelses- og arbejdsret, og vi kan bistå dig, hvis du står overfor at skulle opsige en eller flere medarbejdere. 

Advokat Tina Raben Skaarup er leder af området, og er en af landets førende eksperter. Hun har mere end 30 års erfaring som advokat, og har blandt andet været branchedirektør i Dansk Industri og ført en række af de principelle retssager indenfor ansættelsesretten.

Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 45 23 00 10 for en uformel og uforpligtende drøftelse om håndteringen af opsigelse af en medarbejder eller håndteringen af opsigelse af en gruppe af medarbejdere på din virksomhed.

Nedenfor kan du læse mere om opsigelse af medarbejdere:

Opsigelse af medarbejder

Få en overordnet gennemgang af, hvilke overvejelser du bør gøre dig,hvis du påtænker at afgive en opsigelse overfor en medarbejder. Overvej altid at søge professionel rådgivning i forbindelse med opsigelse af en medarbejder. 

Læs mere om: Opsigelse af medarbejder og om opsigelse af direktører

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Det er vigtigt at gøre et godt forarbejde, hvis du overvejer at opsige en medarbejder. Overvejer du at opsige en medarbejder, bør du først og fremmest skabe dig klarhed over de juridiske rammer, herunder hvornår, og hvordan, du kan opsige den pågældende medarbejder.

Læs om: Gode råd inden du opsiger en medarbejder 

Opsigelse af gravid medarbejder eller medarbejder på barselsrelateret orlov

Du kan blive nødsaget til at opsige en gravid medarbejder eller en medarbejder på barselsrelateret orlov. Du skal være meget opmærksom på, at hvis det efter en opsigelse af en gravid medarbejder eller en medarbejder på orlov må konkluderes, at medarbejderen er opsagt på grund af graviditeten, vil medarbejderen kunne rejse krav om godtgørelse efter ligebehandlingslovens regler.

Læs her om: Opsigelse af gravid medarbejder eller medarbejder på orlov  

Opsigelse af syg medarbejder

Det er en udbredt misforståelse, at det ikke kan lade sig gøre at opsige en syg medarbejder - herunder, at det ikke er muligt at afgive en opsigelsen overfor en medarbejder, mens medarbejderen er syg. Men der er en række forhold, du skal være opmærksom på. 

Læs om: Opsigelse af syg medarbejder 

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Har du aftalt med en medarbejder, som er ansat på funktionær- eller funktionærlignende vilkår, at 120 sygedages reglen finder anvendelse, og har du brug for at vide mere om, hvordan du kan anvende reglen, så læs nærmere her om:

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse af medarbejder, omfattet af forskelsbehandlingsloven

Opsiges en medarbejder i strid med forskelsbehandlingsloven, kan det udløse et krav om en godtgørelse af en anseelig størrelse, hvis opsigelsen f.eks skyldes, at medarbejderen har et handicap, uden af du har iagttaget din pligt til at foretage de fornødne tilpasningsforanstaltninger, som forskelsbehandlingsloven anviser med henblik på at undgå opsigelsen. Læs mere om:

Opsigelse af medarbejder omfattet af forskelsbehandlingsloven

Advarsel 

Er årsagen til, at du påtænker at opsige en medarbejder begrundet i medarbejderens forhold f.eks fordi, medarbejderens arbejdsindsats ikke er tilfredsstillende, eller fordi medarbejderen er skyld i samarbejdsproblemer, er det relevant at starte med at give medarbejderen en advarsel. 

Her kan du læse mere om: Advarsel - hvornår og hvordan?   

Fratrædelsesaftale

En fratrædelsesaftale kan i mange situationer være et meget fornuftigt alternativ til en opsigelse. Det er vigtigt, at du får det grebet rigtigt an. Få overblikket over dine muligheder, hvis du overvejer at indgå en fratrædelsesaftale:

Fratrædelsesaftale - hvordan? 

Kunde- og konkurrenceklausul

Har du aftalt en kunde- eller en konkurrenceklausul med en medarbejder, som fratræder, er det uhyre vigtigt, at du får håndteret din retsstilling omkring kunde- eller konkurrenceklausulen. Læs her, hvad du skal være opmærksom på:

Kunde- og konkurrenceklausul 

Fritstilling af medarbejder

Din medarbejder har fortsat en arbejdspligt i opsigelsesperioden, men i visse situationer kan det være værd at overveje enten at fritstille eller at suspendere en medarbejder i en del af eller i hele opsigelsesperioden. Ved fritstilling af en medarbejder er der flere forhold, du skal tage stilling til.

Læs nærmere om: Fritstilling af medarbejder

Bortvisning af medarbejder

Har du en medarbejder, som groft har misligholdt jeres ansættelsesaftale, har du mulighed for at foretage en bortvisning af medarbejderen, hvilket indebærer, at ansættelsesforholdet ophører med øjeblikkelig virkning. Vær opmærksom på, at hvis der foreligger en gyldig bortvisningsgrund, indtræder der hurtigt passivitet, hvis du venter for længe med at eksekvere bortvisningen. 

Her kan du læse mere om: Bortvisning af medarbejder  

Sagligt at opsige 2 produktionsmedarbejdere med 16 og 18 års anciennitet som følge af arbejdsmangel

Den 28. april 2023 afsagde Afskedigelsesnævnet kendelse i en sag, som handlede om en betonvirksomheds ...»

Uberettiget at opsige medarbejder med 28 års anciennitet på grund af samarbejdsvanskeligheder

Afskedigelsesnævnet afsagde den 1. maj 2023 kendelse i en sag, som drejede sig om en opsigelse af en ...»