Kunde- og konkurrenceklausuler

Kunde- og konkurrenceklausuler

Læs mere
Direktørkontrakt

Direktørkontrakt

Læs mere
Forrige
Næste

Få en specialist og trusted advisor til jeres virksomhed

Både strategi, økonomi og menneskelige aspekter spiller en stor rolle for såvel ansatte som virksomhed både før og under ansættelsen og i forbindelse med, at et ansættelsesforhold ophører.

Med SelskabsAdvokaterne som din trusted advisor opnår du sikkerhed omkring personaleforholdene i din virksomhed, ligesom du kan forvente at få ledelsesmæssig sparring i øjenhøjde.

Få dedikeret juridisk rådgivning til virksomhedens ansættelsesforhold

Virksomheder er forskellige, og det kræver indsigt og individuelle løsninger at kunne håndtere personaleforhold i netop din virksomhed. 

Ansættelsesretten ændres også løbende, og her sikrer SelskabsAdvokaterne specialviden til både ejere og ledere. Det skaber ro og overblik for alle.

Kontakt advokat Tina Raben Skaarup, og hør mere om, hvordan I knytter en trusted advisor til jeres virksomhed.

Tina har stor erfaring med forebyggelse af og håndtering af tvister i ansættelsesforhold og kan yde ledelsesmæssig rådgivning og bistand i forbindelse med eksekvering af ledelsesmæssige dispositioner i alle faser af et ansættelsesforhold. Tina er også en erfaren overenskomstforhandler og procedør ved de civile domstole.

Har du huller i din viden omkring personalejuraen, kan du også booke Tina til at gennemføre et individuelt designet personalejuridisk lynkursus. Gennnemgangen tilpasses nøjagtigt til dig og/eller din ledelsesgruppe i forhold til dit/jeres specifikke behov. Du får en indføring i øjenhøjde i, hvordan du i din dagligdag trygt kan håndtere vigtige regler og praksis indenfor personalejuraen, og du bliver klædt på til at kunne styre sikkert udenom typiske faldgruber.

Tina har i øvrigt over 30 års erfaring på området gennem sine ansættelser som:

  • Forhandlingschef i Tandlægeforeningen 
  • Direktør i DI
  • Ansættelsesretschef i HTS-Arbejdsgiverforeningen
  • Advokat hos Lederne

Tina er medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

Du er altid velkommen til at kontakte Tina for en uformel drøftelse. Du kan ringe på 45230010 eller sende en e-mail til trs@selskabsadvokaterne.dk

Med specialviden på tværs af juridiske discipliner rådgiver SelskabsAdvokaterne ydermere direktører og virksomhedsejere indenfor hele det erhvervsretlige område.

Sagligt at opsige 2 produktionsmedarbejdere med 16 og 18 års anciennitet som følge af arbejdsmangel

Den 28. april 2023 afsagde Afskedigelsesnævnet kendelse i en sag, som handlede om en betonvirksomheds ...»

Uberettiget at opsige medarbejder med 28 års anciennitet på grund af samarbejdsvanskeligheder

Afskedigelsesnævnet afsagde den 1. maj 2023 kendelse i en sag, som drejede sig om en opsigelse af en ...»