Forrige
Næste

Ansættelsesvilkår

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i samtlige aspekter af ansættelsesretten, og kan tilbyde dig bistand og sparring om alle de aspekter, du møder under ansættelsen med dine medarbejdere.

Advokat Tina Raben Skaarup er leder af området og en af landets førende eksperter. Hun har mere end 25 års erfaring som advokat og har blandt andet været branchedirektør i Dansk Industri og ført en række af de principielle retssager indenfor ansættelsesretten.

Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 45 23 00 10 for en uformel og uforpligtende drøftelse af håndteringen af vilkårene for dine medarbejdere

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige vilkår for medarbejderne under ansættelsen:

Har du en personalehåndbog?

En personalehåndbog samler din virksomheds personalepolitik, pligter, kerneværdier og de vigtigste regler og tilbud til medarbejderne. En god personalehåndbog er dermed et solidt ledelsesredskab, og du kan henvise til personalehåndbogen i forbindelse med ansættelseskontrakter. Læs mere her om:

Personalehåndbog

Væsentlige ændringer i ansættelsvilkår

Skal du gennemføre en væsentlig ændring i din medarbejders ansættelsesvilkår, kan det blive nødvendigt at varsle dette med virksomhedens opsigelsesvarsel overfor din medarbejder, hvilket ikke nødvendigvis er ukompliceret. Hvad er væsentlige ændringer? Læs mere herom:

Væsentlige ændringer

Er du hjemme i ferielovens regler?

Ferielovens regler er komplekse. Kend dine rettigheder og pligter efter ferieloven som arbejdsgiver. Få her overblikket over de vigtigste regler i:

Ferieloven  

Din medarbejder har sygemeldt sig 

Spørgsmålene melder sig hurtigt, når du har en medarbejder, som har sygemeldt sig. Hvor længe varer det, og hvad er min retsstilling som arbejdsgiver?. Hvad gør du, og hvilke regler gælder under din medarbejders sygemelding? Læs mere her om:

Sygemeldt medarbejder 

Din medarbejder skal på barsel

Hvilke rettigheder har din medarbejder under barsel? Hvordan skal du forholde dig som arbejdsgiver under din medarbejders barsel, hvad gør du, og hvilke regler gælder om længden af orlov og om betaling af løn? Læs mere her om:

Barsel

Hvordan opfylder du krav til arbejdsmiljøet på din virksomhed?

Det er dit ansvar som arbejdsgiver at sikre, at der på din virksomhed er et godt og chikanefrit arbejdsmiljø, hvor dine medarbejdere kan arbejdse indenfor trygge rammer i overensstemmelse med gældende regler og vejledninger. om arbejdsmiljø. Læs mere her om:

Arbejdsmiljø

Uddannelsesklausul

Går du og overvejer et ønske fra en nøglemedarbejder om at gennemgå et større efteruddannelsesforløb, kan du med fordel stille krav om, at der i så fald skal aftales en uddannelsesklausul. Læs mere her om:

Uddannelsesklausul

Virksomhedsoverdragelse

Overtager du medarbejdere i forbindelse med et køb af en virksomhed eller en del af en virksomhed, skal du kende omfanget af dine pligter i forhold til medarbejderne ved virksomhedsoverdragelse. Læs mere her om:

Virksomhedsoverdragelse

Politik om sociale medier

Det er vigtigt, at dine medarbejdere ved, hvilken adfærd, de kan lægge for dagen på sociale medier i forhold til dig som arbejdsgiver. Dette kan du også med fordel indarbejde bestemmelser om i din personalehåndbog. Læs mere her om:

Politik om sociale medier

Personalegoder

Mange medarbejdere modtager personalegoder ud over deres faste løn. I mange tilfælde kan personalegoder, der fx finansieres via en bruttolønsordning, være en god løsning for såvel dig som arbejdsgiver som for din medarbejder. Læs mere her om:

Personalegoder

Bonusaftale 

Målsætningen med en bonusaftale er fx at skærpe din medarbejders fokus på kerneopgaven på netop din arbejdsplads at belønne  medarbejdere, som yder en helt særlig indsats.

En bonusaftale kan også være relevant, hvis din virksomhed befinder sig i en situation, hvor der ikke er grundlag for lønreguleringer Få gode råd og inspiration, hvis du overvejer at tilbyde en medarbejder en:

Bonusaftale

Ansættelse af medarbejder


Varsling - Væsentlige ændringer i ansættelseskontrakt

Ønsker du at sætte en medarbejder ned i tid, eller kollektivt varsle ændring af arbejdssted eller lignende? ...»

Løn i ansættelseskontrakt

Det skal altid fremgå af en ansættelseskontrakt, hvad den aftalte/gældende løn er ved ansættelsesforholdets ...»

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Det følger af selskabslovgivningen, at hvis et selskab de sidste 3 år gennemsnitligt har beskæftiget ...»

Funktionærlignende ansættelse

En funktionærlignende ansættelse af en medarbejder indebærer, at arbejdsgiveren, på trods af, at medarbejderen ...»

Højesterets dom afsagt 29. september 2021 - Udlejer var afskåret fra at gøre erstatningskrav gældende

Ny Højesteret dom fra d. 29 september 2021 fastslår at en udlejer der først havde gjort sit erstatningskrav ...»

Udlejers krav vedrørende skjult mangel ikke fremsat uden ugrundet ophold

Sag BS-5817/2021-HJR (2. afdeling) K/S Hjortholm Bolig (advokat Sverri Dahl) mod L1 og L2 (advokat Stig ...»

Vi er medlemmer af