Kunde- og konkurrenceklausuler

Kunde- og konkurrenceklausuler

Læs mere
Direktørkontrakt

Direktørkontrakt

Læs mere
Forrige
Næste

Ansættelse af medarbejdere

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelses- og arbejdsret, og vi kan tilbyde dig professionel og dedikeret bistand og sparring indenfor alle felter af ansættelsesretten.

Advokat Tina Raben Skaarup er leder af området, og er en af de førende eksperter, og har bl.a. været branchedirektør i Dansk Industri.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel og uforpligtende drøftelse af dine konkrete forhold i forbindelse med ansættelse af medarbejdere. Du træffer os på tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige aspekter ved ansættelse af medarbejdere:

Udarbejdelse af ansættelseskontrakt

Når du ansætter en ny medarbejder og skal udarbejde en ansættelseskontrakt, er det yderst vigtigt, at du som virksomhedsejer nøje overvejer, hvilke ansættelsesvilkår, din medarbejder skal ansættes på grundlag af. Vi bistår dig også meget gerne med at gennemgå dine bestående ansættelseskontrakter for at sikre, at de afspejler både dine ønsker og behov og kravene i ansættelsesbevisloven til indholdet af en ansættelseskontrakt.

Læs mere om: Udarbejdelse af ansættelseskontrakt

Funktionær eller ej?

Det er vigtigt, at du får undersøgt, om din nye medarbejder vil blive omfattet af funktionærloven. Om din nye medarbejder skal ansættes som funktionær, afhænger dels af stillingens indhold og af antallet af din kommende medarbejders ugentlige arbejdstimer. Som funktionær har man særlige rettigheder i relation til f.eks løn under sygdom, opsigelse, fratrædelsesgodtgørelse, ligesom funktionærloven indeholder særlige regler om godtgørelse for usaglig opsigelse.

Læs om funktionærer og funktionærloven: Funktionær eller ej og om ansættelse af direktører her.

Konsulent eller ansat?

Er der mulighed for at etablere et samarbejde på konsulentbasis? Det giver dig som virksomhedsejer en større fleksibilitet - f.eks slipper du for at betale feriepenge og løn under sygdom. Men er de ansættelsesretlige og skatteretlige betingelser for at kunne anse konsulenten som selvstændig erhvervsdrivende opfyldt?

Læs mere om konsulent eller ansat?

Tidsbegrænset ansættelse af medarbejder

Tidsbegrænset ansættelse er f.eks især relevant, hvis du ansætter en afløser i forbindelse med, at du har en anden medarbejder, som skal på barselsorlov. Reglerne om tidsbegrænset ansættelse findes i lov om tidsbegrænset ansættelse, som også regulerer, hvornår man lovligt kan forlænge en tidsbegrænset ansættelse.

Læs mere om: Tidsbegrænset ansættelse 

Kunde- og konkurrenceklausul

En kunde- og/ eller konkurrenceklausul kan være nødvendig for at forhindre, at en nøglemedarbejder udsætter din virksomhed for unfair konkurrence efter ansættelsesforholdets ophør. Overvejer du at stille krav om, at der for ansættelsen skal aftales en kunde- eller konkurrenceklasul, så læs mere her om:

læs mere om: kunde og konkurrenceklausul

Ansættelse af elev eller lærling  

Har du ikke tidligere haft en elev eller en lærling før, og vil du gerne uddanne en elev eller lærling i din virksomhed, skal din virksomhed først godkendes som praktiksted. Hvordan din virksomhed bliver godkendt som praktiksted, kan du se her. Læs i øvrigt nærmere om løn til elever og om, hvad der i øvrigt gælder i elevforhold her.

 

Ansættelsesbevisloven

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, ("ansættelsesbevisloven") afløste den 1. juli 2023 ...»

Tips og faldgruber ved ansættelse af medarbejder

Allerede i rekrutteringsfasen er der flere forhold, du som arbejdsgiver skal være opmærksom på ved ansættelse ...»