Forrige
Næste

Ansættelse af medarbejdere

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og kan tilbyde dig professionel og dedikeret bistand og sparring indenfor alle felter af ansættelsesretten.

Advokat Tina Raben Skaarup er leder af området, og er en af de førende eksperter, og har bl.a. været branchedirektør i Dansk Industri.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel og uforpligtende drøftelse af dine konkrete forhold i forbindelse med ansættelse af medarbejder på tlf. 45 23 00 10.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige aspekter ved ansættelse af medarbejdere:

Udarbejdelse af ansættelseskontrakt

Når du ansætter en ny medarbejder, og skal udarbejde en ansættelseskontrakt er det yderst vigtigt, at du som virksomhedsejer nøje overvejer, hvilke ansættelsesvilkår din medarbejder skal ansættes. Vi bistår dig også meget gerne med at gennemgå dine bestående ansættelseskontrakter og sikre at de afspejler både gældende lovgivning samt dine ønsker og behov.

Læs mere om: Udarbejdelse af ansættelseskontrakt

Funktionær eller ej?

Det er vigtigt, at du får undersøgt, om din nye medarbejder vil blive omfattet af funktionærloven. Det afhænger dels af stillingens indhold og af antallet af din kommende medarbejders ugentlige arbejdstimer. Som funktionær har man særlige rettigheder i relation til fx løn under sygdom, opsigelse og fratrædelsesgodtgørelse.

Læs om funktionærer: Funktionær eller ej

Konsulent eller ansat?

Er der mulighed for at etablere et samarbejde på konsulentbasis? Det giver dig som virksomhedsejer en større fleksibilitet - fx slipper du for at betale feriepenge og løn under sygdom. Men er betingelserne opfyldt?

Læs mere om konsulent eller ansat?

Tidsbegrænset ansættelse af medarbejder

Tidsbegrænset ansættelse er fx især relevant, hvis du ansætter en afløser i forbindelse med, at du har en medarbejder, som skal på barselsorlov. Reglerne om tidsbegrænset ansættelse findes i lov om tidsbegrænset ansættelse, som også regulerer, hvornår man lovligt kan forlænge en tidsbegrænset ansættelse.

Læs mere om: Tidsbegrænset ansættelse 

Kunde- og konkurrenceklausul

En kunde- eller konkurrenceklausul kan være nødvendig for at forhindre, at en nøglemedarbejder udsætter din virksomhed for unfair konkurrence efter ansættelsesforholdets ophør. Overvejer du at stille krav om, at der for ansættelsen skal aftales en kunde eller konkurrenceklasul, så læs mere her om:

kunde og konkurrenceklausul

Ansættelse af elev eller lærling  

Har du ikke tidligere haft en elev eller en lærling før, og vil du gerne uddanne en elev eller lærling i din virksomhed, skal din virksomhed først godkendes som praktiksted. Hvordan din virksomhed bliver godkendt som praktiksted, kan du se her. Læs i øvrigt nærmere om løn til elever og om, hvad der i øvrigt gælder i elevforhold her.

 

Ansættelse af medarbejder


Godtgørelse ved opsigelse – hvad gælder?

En opsigelse af en ansat kan i visse tilfælde udløse et krav på en godtgørelse til den ansatte ud over ...»

Aftale om nedsættelse af løn – hvordan?

COVID-19 har medført og medfører desværre fortsat, at mange virksomheder må skille sig af med dygtige ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Saglig og proportional afskedigelse af tjenestemand

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. august 2017 Sag 279/2016 (1. afdeling) Danmarks Jurist- og ...»

Vi er medlemmer af