Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

I en warrantaftale giver du fx en medarbejder som et led i en incitamentsaflønning en ret til på et senere tidspunkt at erhverve nye anparter eller aktier i dit selskab eller et koncernforbundet selskab til en kurs, som er aftalt på forhånd.

En warrantaftale indeholder normalt et vilkår om, at efter at medarbejderen er blevet tildelt en ret til at tegne anparter eller aktier i selskabet, skal der forløbe en nærmere defineret periode, før retten til at købe anparterne eller aktierne kan udnyttes.   

Idet en warrantaftale forudsætter, at skal udstedes nye anparter eller aktier i det selskab, der skal udstede dem, forudsætter en sådan aftale, at der skal gennemføres en ændring af vedtægterne i dette selskab, som skal registreres i Erhvervsstyrelsen.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Warrants som incitamentsaflønning

Anvendes warrants som incitamentsaflønning overfor dine nøglemedarbejdere, kan dette medføre klare fordele ...»

Incitamentsaflønning af medarbejdere

Overvejer du at indføre incitamentsaflønning af en eller flere af dine medarbejdere, så læs nærmere nedenfor ...»

Warrants

I en warrantaftale giver du fx en medarbejder som et led i en incitamentsaflønning en ret til på et senere ...»

Incitamentsaflønning

Incitamentsaflønning af medarbejdere kan være egnet til at sikre, at medarbejderne opnår en stærkere ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af warrants HØJESTERETS ...»

Vi er medlemmer af