Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

En virksomhedsoverenskomst er en overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår, som indgås mellem en virksomhed og repræsentanter for medarbejderne på virksomheden eller direkte med en fagforening.

En virksomhedsoverenskomst kan være et godt alternativt til den eller de overenskomster, man ellers som arbejdsgiver kan blive forpligtet af via et medlemsskab af en arbejdsgiverforening. Samtidig kan man ved at indgå en virksomhedsoverenskomst som virksomhed sikre sig, at virksomhedsoverenskomsten tilpasses netop de særlige forhold, der gør sig gældende for virksomheden.

 

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Det kostede en bod på kr. 500.000 at gradbøje regler om overarbejde i overenskomst

Salling Group A/S blev ved dom af 30. november 2021 i Arbejdsretten dømt til at betale en bod for overenskomstbrud ...»

Lokalaftale uden overenskomst

Er du som arbejdsgiver ikke bundet af nogen overenskomst(er), har du i vid udstrækning aftalefrihed – ...»

Lokalaftale

En lokalaftale er en overenskomst, som supplerer eller fraviger den overenskomst, som ellers er gældende ...»

Virksomhedsoverenskomst

En virksomhedsoverenskomst er en overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår, som indgås mellem en virksomhed ...»

funktionæroverenskomst -i konkursbo

Antaget at konkursboet i medfør af konkurslovens § 61, kunne konkursregulere en bestemmelse »

Vi er medlemmer af