Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Virksomhedsoverdragelsesloven kan finde anvendelse, når en virksomhed eller en del heraf overdrages.

Finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse, bliver erhververen forpligtet til at respekterede vilkår og den anciennitet, som de medarbejdere, der er en del af virksomhedsoverdragelsen, havde på overdragelsestidspunktet. Som erhverver kan man dog normalt frasige sig den overenskomst, som overdrager måtte være omfattet af. I så fald bliver overenskomsten en del af de overdragne medarbejderes individuelle ansættelsesvilkår.

Finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse, gælder der i følge loven særlige regler om orientering overfor medarbejderne, ligesom der gælder særlige regler om  at det er i strid med virksomhedsoverdragelsesloven, hvis medarbejdere opsiges på grund af virksomhedsoverdragelsen.  

 

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Var overtagelse af rengøringsopgave en virksomhedsoverdragelse?

Det spørgsmål skulle Arbejdsretten tage stilling til i sin dom i sagen, der blev afsagt den 25. oktober ...»

Dom fra Østre Landsret – tillidsrepræsentants funktion bortfaldt ved virksomhedsoverdragelse

Østre Landsret har ved dom af den 9. maj 2023 taget stilling til en sag, hvor der fandt en virksomhedsoverdragelse ...»

Virksomhedsoverdragelsesloven

Virksomhedsoverdragelsesloven kan finde anvendelse, når en virksomhed eller en del heraf overdrages. Finder ...»

Due diligence rapport

Due Diligence Rapport En due diligence rapport er en nærmere redegørelse, der er udarbejdet på baggrund ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Tilbagekøb af aktier

Beregning af købesum for aktier i forbindelse med afståelse på grund af bortvisning fra ansættelse »

Vi er medlemmer af