Virksomhedsoverdragelsesloven

Virksomhedsoverdragelsesloven kan finde anvendelse, når en virksomhed eller en del heraf overdrages.

Finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse, bliver erhververen forpligtet til at respekterede vilkår og den anciennitet, som de medarbejdere, der er en del af virksomhedsoverdragelsen, havde på overdragelsestidspunktet. Som erhverver kan man dog normalt frasige sig den overenskomst, som overdrager måtte være omfattet af. I så fald bliver overenskomsten en del af de overdragne medarbejderes individuelle ansættelsesvilkår.

Finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse, gælder der i følge loven særlige regler om orientering overfor medarbejderne, ligesom der gælder særlige regler om  at det er i strid med virksomhedsoverdragelsesloven, hvis medarbejdere opsiges på grund af virksomhedsoverdragelsen.  

 

Var overtagelse af rengøringsopgave en virksomhedsoverdragelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Det spørgsmål skulle Arbejdsretten tage stilling til i sin dom i sagen, ...»

Dom fra Østre Landsret – tillidsrepræsentants funktion bortfaldt ved virksomhedsoverdragelse

Østre Landsret har ved dom af den 9. maj 2023 taget stilling til en sag, hvor der fandt en virksomhedsoverdragelse ...»