Tidsbegrænset ansættelseskontrakt

En tidsbegrænset ansættelseskontrakt er kendetegnet ved, at det fremgår af ansættelseskontrakten, at ansættelsesforholdet ophører uden yderligere varsel på forud fastlagt tidspunkt.

Tidsbegrænsede ansættelsesaftaler er omfattet af lov om tidsbegrænset ansættelse , som blandt andet fastsætter rammer, der skal forhindre misbrug hidrørende fra flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold. 

Det følger af ansættelsesbevisloven, at når man indgåer en tidsbegrænset ansættelsesaftale med en medarbejder, som ikke er omfattet af funktionærloven, kan man maksimalt aftale en prøvetid på 6 måneder, og når ansættelsesforholdet er tidsbegrænset, må prøvetiden maksimalt svare til en fjerdedel af den samlede ansættelsestid.

Det Kongelige Teater frifundet af Højesteret for påstand om aflønning i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse

Formålet med lov om tidsbegrænset ansættelse er blandt andet at sikre tidsbegrænsede ansatte mindst de ...»

Tidsbegrænset ansættelse af medarbejder

Hos SelskabsAdvokaterne får vi mange henvendelser, der vedrører tidsbegrænsede ansættelsesforhold. Nedenfor ...»