Sygefraværssamtale

Hvis en medarbejder er syg over længere tid, har arbejdsgiver pligt til at indkalde medarbejderen til en sygefraværssamtale om, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet. 

En sygefraværssamtale skal holdes senest 4 uger efter den første sygedag. Hvis medarbejderen er i opsagt stilling, og fratræder inden 8 uger fra den første sygedag, er der dog ikke pligt til afholdelse af sygefraværssamtalen. Som arbejdsgiver kan man altid indkalde en medarbejder til en sygefraværssamtale. Dette gælder også, selvom medarbejderens aktuelle sygefravær ikke kan forventes at vare i mere end 4 uger.

Hvis medarbejderen ikke kan deltage fysisk i en sygefraværssamtale, er medarbejderen forpligtet til at deltage i samtalen telefonisk, såfremt det er muligt. 

Sygemeldt medarbejder var beskyttet mod opsigelse

Som udgangspunkt er der intet som forhindrer gyldigheden af en opsigelse, som afgives overfor en sygemeldt ...»

Opsigelse af sygemeldt medarbejder

Som udgangspunkt findes der ingen lov eller lovbestemmelser, som opstiller betingelser for, hvornår du ...»