Sagsøgte

Sagsøgte er den fysiske person, offentlige myndighed eller virksomhed (eller gruppe heraf), som stævnes til at møde i retten i en civil sag. Den der anlægger sagen kaldes sagsøger.

Sagsøgte kan være

  • En person (kaldes fysiske personer)
  • Et selskab (kaldes juridiske personer), herunder f.eks. et A/S, ApS, I/S, K/S, andelsselskab, S.M.B.A, forening mv.
  • Offentlig myndighed (staten, regioner og kommuner)
  • Hvis en person er død, kan dødsboet være part
  • Hvis en person eller et selskab er erklæret konkurs, kan pågældende konkursbo være part

SelskabsAdvokaterne bistår i forbindelse med tvister inden for alle virksomhedens forhold. Vi har mange års erfaring med retssagsbehandling og procedure og giver jævnligt møde for domstolene samt ved voldgift.

GDPR - Lever din virksomhed op til reglerne?

Af Jakob Klint Hee    Den 25. maj 2018 blev databeskyttelsesforordningen – også kaldet GDPR – gældende. Efter ...»

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»