Sagsøger

En sagsøger er den fysiske person, offentlige myndighed eller virksomhed (eller gruppe heraf), som anlægger en civil retssag ved at indlevere en stævning til retten mod en anden (kaldet sagsøgte).

En sagsøger kan være:

  • En person (kaldes fysiske personer)
  • Et selskab (kaldes juridiske personer), herunder f.eks. et A/S, ApS, I/S, K/S, andelsselskab, S.M.B.A, forening mv.
  • Offentlig myndighed (staten, regioner og kommuner)
  • Hvis en person er død, kan dødsboet være part
  • Hvis en person eller et selskab er erklæret konkurs, kan pågældende konkursbo være part

SelskabsAdvokaterne bistår i forbindelse med tvister inden for alle virksomhedens forhold. Vi har mange års erfaring med retssagsbehandling og procedure og giver jævnligt møde for domstolene samt ved voldgift.

Var opsigelse af medarbejder på grund af sygdom sagligt begrundet?

Det spørgsmål skulle Afskedigelsesnævnet tage stilling til i en opsigelsessag den 5. februar 2024. Sagen ...»

Arbejdsretten - Konflikt og sympatikonflikt, iværksat af 3F, var ulovlig

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Ved tilkendegivelse af den 24. januar 2024 slog Arbejdsretten fast, ...»