Sagsøger

En sagsøger er den fysiske person, offentlige myndighed eller virksomhed (eller gruppe heraf), som anlægger en civil retssag ved at indlevere en stævning til retten mod en anden (kaldet sagsøgte).

En sagsøger kan være:

  • En person (kaldes fysiske personer)
  • Et selskab (kaldes juridiske personer), herunder f.eks. et A/S, ApS, I/S, K/S, andelsselskab, S.M.B.A, forening mv.
  • Offentlig myndighed (staten, regioner og kommuner)
  • Hvis en person er død, kan dødsboet være part
  • Hvis en person eller et selskab er erklæret konkurs, kan pågældende konkursbo være part

SelskabsAdvokaterne bistår i forbindelse med tvister inden for alle virksomhedens forhold. Vi har mange års erfaring med retssagsbehandling og procedure og giver jævnligt møde for domstolene samt ved voldgift.

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af ...»