Advokat_Koebenhavn_700_220
Kontrakter_700_220
Opstart_Virksomhed_700_220

Retskreds

En retskreds er det område, der hører til en bestemt domstol. Det er typisk bestemt ud fra det geografiske område, men kan også bestemmes ud fra sagstypen.

For at finde en retskreds i Danmark kan du anvende følgende link: www.domstol.dk

Den relevante retskreds afgøres som udgangspunkt efter modpartens adresse/hjemsted eller din egen adresse/hjemsted. Andre forhold kan dog også have afgørende betydning, herunder sagens art.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvordan forløber en fogedsag?

Lejekontrakten er ophævet/opsagt, men lejer nægter at flytte – hvordan forløber en fogedsag? Hvis du ...»

Byretssag

Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En sag starter typisk i byretten ...»

Afgiftsberegning

Afgiftberegning Når der anlægges sag ved domstolene, eller når der handles fast ejendom, skal der som ...»

Østre Landsret

Østre Landsret Østre Landsret er appelinstans i forhold til byretterne i Østdanmark.  Alle øvrige data ...»

Højesteretsdom - Ophævelse af franchiseaftale uberettiget

Ophævelse af franchiseaftale fandtes at være uberettiget.

»
Højesteretsdom - Retten til parkering i lejeforhold

Lejer havde ikke ved udlejers stiltiende accept opnået ret til vederlagsfri parkering i ejendommens »

Vi er medlemmer af