Retskreds

En retskreds er det område, der hører til en bestemt domstol. Det er typisk bestemt ud fra det geografiske område, men kan også bestemmes ud fra sagstypen.

For at finde en retskreds i Danmark kan du anvende følgende link: www.domstol.dk

Den relevante retskreds afgøres som udgangspunkt efter modpartens adresse/hjemsted eller din egen adresse/hjemsted. Andre forhold kan dog også have afgørende betydning, herunder sagens art.

Byretssag

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»

Anke til landsretten

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»