Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

I § 1 i Hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) anerkender begge parter hinandens ret til at organisere sig. De forpligter sig til hverken direkte eller indirekte at forhindre modparten i at organisere sig i faglige organisationer, dvs. i  fagforbund eller arbejdsgiverforeninger.

Aftalen indeholder altså et forbud imod organisationsfjendtligt adfærd, såsom eksempelvis at opsige medarbejdere, fordi de melder sig ind i en fagforening eller stiller op til valg som tillidsrepræsentant.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tandlægeforeningen og en række af foreningens medlemmer frifundet i Arbejdsretten for bod for organisationsfjendtlig adfærd

Tandlægeforeningen og en række af foreningens medlemmer blandt klinikejerne klarede frisag i Arbejdsretten ...»

Opsigelse var en organisationsfjendtlig handling og udløste bod på en kvart mio. kr.

Det kom til at koste et byggefirma meget dyrt at opsige 2 medarbejdere på et tidspunkt, hvor de stillede ...»

Organisationsfjendtlig handling

I § 1 i Hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) ...»

Virksomheds opsigelse af medlemmer af Fagligt Fælles Forbund var en organisationsfjendtlig handling

UdskriftafArbejdsrettens dom af 18. marts 2021I sag nr.: 2020-1759Fagbevægelsens Hovedorganisationfor ...»

Vi er medlemmer af