Nets/PBS

Nets er resultatet af fusionen mellem PBS i Danmark, og BBS og Teller i Norge. PBS står for Payment Business Services, men har tidligere stået for Pengeinstitutternes BetalingsSystemer.

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»