Mulighedserklæring

En mulighedserklæring er en form for lægeattest.

Formålet med en mulighedserklæring er at afdække, i hvilken udstrækning, en helt eller delvist sygemeldt medarbejder er i stand til at genoptage sit arbejde - evt. delvist - og hvilke skånehensyn, der kan være relevante at tage i brug for at fastholde lønmodtageren i arbejde.

Der er tre parter om at udfylde en mulighedserklæring, nemlig arbejdsgiveren, den sygemeldte og lægen. Det er arbejdsgiveren, der betaler lægens honorar for at udfylde en mulighedserklæring.

Sygemeldt medarbejder var beskyttet mod opsigelse

Som udgangspunkt er der intet som forhindrer gyldigheden af en opsigelse, som afgives overfor en sygemeldt ...»

Opsigelse af sygemeldt medarbejder

Som udgangspunkt findes der ingen lov eller lovbestemmelser, som opstiller betingelser for, hvornår du ...»