Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag blev vedtaget af Folketinget den 28. februar 2023. Formålet med loven er et politisk ønske om at øge udbuddet af arbejdskraft i Danmark.

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag blev vedtaget med ikrafttrædelsesdatoen 1. januar 2024, hvorefter Store Bededag bortfalder som helligdag.

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag omfatter alle lønmodtagere og indebærer, at fra den 1. januar 2024 er Store Bededag en normal arbejdsdag.

Månedslønnede medarbejdere har i følge loven med virkning fra den 1. januar 2024 krav på en kompensation for bortfaldet af Store Bededag som en helligdag på 0,45 % af deres årsløn. Hvis timelønnede medarbejdere er omfattet af en overenskomst, som giver dem ret til en søgnehelligdagsopsparing, følger det af lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag, at den opsparingsprocent, der var gældende inden lovens ikrakttrædelse, ikke må forringes. 

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Afskaffelse af Store Bededag – hvad bør du vide?

Folketinget vedtog den 28. februar 2023 loven om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag. Loven ...»

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag blev vedtaget af Folketinget den 28. februar 2023. ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af