Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

En lokalaftale er en overenskomst, som supplerer eller fraviger den overenskomst, som ellers er gældende på en virksomhed.

Mange overenskomster åbner op for, at der kan indgås lokalaftaler, hvilket giver en mulighed for at tilpasse den ellers gældende overenskomst således, at den tager højde for de specifikke forhold, der gør sig gældende på den enkelte virksomhed. 

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Lokalaftale uden overenskomst

Er du som arbejdsgiver ikke bundet af nogen overenskomst(er), har du i vid udstrækning aftalefrihed – ...»

Forhandling af virksomhedsoverenskomster og lokalaftaler

En virksomhedsoverenskomst kan i mange tilfælde være et godt alternativt til den eller de overenskomster, ...»

Lokalaftale

En lokalaftale er en overenskomst, som supplerer eller fraviger den overenskomst, som ellers er gældende ...»

Virksomhedsoverenskomst

En virksomhedsoverenskomst er en overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår, som indgås mellem en virksomhed ...»

Virksomhed uberettiget til at afvise krav om Butiksoverenskomsts ikrafttræden

UdskriftafArbejdsrettens dom af 9. november 2020I sag nr.: 2020-442Fagbevægelsens Hovedorganisationfor ...»

Vilkår i overenskomst var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2016 Sag 154/2015 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for ...»

Vi er medlemmer af