Lønvilkår

Lønvilkår er en samlet betegnelse for betalingsmæssige vilkår, der bliver indgået aftale om i forbindelse en ansættelsesaftale. Lønvilkår omfatter både den løn, medarbejderen vil oppebære pr. måned eller pr. time, pensionsbidrag mv.

Lønvilkår kan fastlægges såvel via individuel aftale eller i henhold til en overenskomst, som skal gælde for ansættelsesforholdet, ligesom visse lønvilkår også følger af funktionærloven - det gælder f.eks. retten til løn under sygdom, fratrædelsesgodtgørelse og kvindelige funktionæres ret til halv løn i 4 uger før en fødsel og indtil 14 uger efter fødslen.

Var opsigelse af medarbejder på grund af sygdom sagligt begrundet?

Det spørgsmål skulle Afskedigelsesnævnet tage stilling til i en opsigelsessag den 5. februar 2024. Sagen ...»

Arbejdsretten - Konflikt og sympatikonflikt, iværksat af 3F, var ulovlig

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Ved tilkendegivelse af den 24. januar 2024 slog Arbejdsretten fast, ...»