Lønvilkår

Lønvilkår er en samlet betegnelse for betalingsmæssige vilkår, der bliver indgået aftale om i forbindelse en ansættelsesaftale. Lønvilkår omfatter både den løn, medarbejderen vil oppebære pr. måned eller pr. time, pensionsbidrag mv.

Lønvilkår kan fastlægges såvel via individuel aftale eller i henhold til en overenskomst, som skal gælde for ansættelsesforholdet, ligesom visse lønvilkår også følger af funktionærloven - det gælder f.eks. retten til løn under sygdom, fratrædelsesgodtgørelse og kvindelige funktionæres ret til halv løn i 4 uger før en fødsel og indtil 14 uger efter fødslen.

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»