Ligelønsloven

Ligelønsloven forbyder forskelsbehandling lønmæssigt på grund af køn, og det følger af ligelønsloven, at kvinder og mænd har krav på lige løn og lige lønvilkår for samme arbejde eller for arbejde af samme værdi.

Aflønning i strid med ligelønsloven kan medføre krav om efterbetaling af løn, svarende til den løndifference, der måtte være, ligesom aflønning i strid med loven kan føre til, at der berettiget kan rejses et krav om en godtgørelse til den medarbejder, hvis rettigheder i følge loven, der er blevet krænket. 

Kønsopdelt lønstatistik – hvordan håndterer du opgaven?

Det følger af ligelønsloven, at alle virksomheder med mindst 35 medarbejdere, som har mindst 10 mænd ...»

Lige løn til mænd og kvinder – har du styr på reglerne?

Det følger af lov om lige løn til mænd og kvinder et forbud mod, at man som arbejdsgiver direkte eller ...»