Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

En kundeklausul er en aftale om, at en medarbejder i en aftalt periode efter sin fratrædelse ikke må arbejde for eller have direkte eller indirekte erhvervsmæssig kontakt med virksomhedens kunder og andre forretningsforbindelser.

Reglerne om kundeklausuler er fastsat i lov om ansættelsesklausuler.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Funktionær på trods af medejerskab på 10 % og kundeklausul i ejeraftale tilsidesat

Grænserne for, hvornår et ansættelsesforhold er omfattet af funktionærloven, beror i visse tilfælde på ...»

Fejl i opsigelsesvilkår medførte krav på større kompensation for kundeklausul

Det kan betale sig at være meget omhyggelig, når man som arbejdsgiver fastlægger vilkårene for en opsagt ...»

Kundeklausul

En kundeklausul er en aftale om, at en medarbejder i en aftalt periode efter sin fratrædelse ikke må ...»

Ansættelsesret - kompensation for kundeklausul

Tidligere medarbejder havde påbegyndt selvstændig virksomhed efter opsigelsesfristens udløb »

Vi er medlemmer af