Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Som arbejdsgiver kan man som en del af ledelsesretten fastsætte kontrolforanstaltninger overfor virksomhedens medarbejdere, når dette har et sagligt og driftsmæssigt formål og i øvrigt gennemføres på en måde, som ikke kan anses som krænkende overfor medarbejderne. 

En kontrolforanstaltning kan f.eks. være GPS i firmabiler, kontrol af anvendelse af IT og internet og arbejdssedler.

Er virksomheden medlem af en arbejdsgiverforening under Dansk Arbejdsgiverforening, gælder desuden aftale om kontrolforanstaltninger mellem DA og LO (nu FHO).

Ved indførelse af kontrolforanstaltninger overfor virksomhedens medarbejdere skal man desuden være opmærksom på reglerne om databeskyttelse (GDPR).   

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Opsigelse af medarbejder efter at test viste spor af kokain

I en sag, anlagt for Afskedigelsesnævnet af 3F mod Siemens Gamesa Renewable Energy A/S (arbejdsgiveren), ...»

Videoovervågning i strid med aftale om kontrolforanstaltninger

Et ølbryggeri blev af Arbejdsretten pålagt at betale en bod på 25.000 til 3F for at have tilsidesat Aftale ...»

Kontrolforanstaltninger

Som arbejdsgiver kan man som en del af ledelsesretten fastsætte kontrolforanstaltninger overfor virksomhedens ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af