Kontrolforanstaltninger

Som arbejdsgiver kan man som en del af ledelsesretten fastsætte kontrolforanstaltninger overfor virksomhedens medarbejdere, når dette har et sagligt og driftsmæssigt formål og i øvrigt gennemføres på en måde, som ikke kan anses som krænkende overfor medarbejderne. 

En kontrolforanstaltning kan f.eks. være GPS i firmabiler, kontrol af anvendelse af IT og internet og arbejdssedler.

Er virksomheden medlem af en arbejdsgiverforening under Dansk Arbejdsgiverforening, gælder desuden aftale om kontrolforanstaltninger mellem DA og LO (nu FHO).

Ved indførelse af kontrolforanstaltninger overfor virksomhedens medarbejdere skal man desuden være opmærksom på reglerne om databeskyttelse (GDPR).   

Opsigelse af medarbejder efter at test viste spor af kokain

I en sag, anlagt for Afskedigelsesnævnet af 3F mod Siemens Gamesa Renewable Energy A/S (arbejdsgiveren), ...»

Videoovervågning i strid med aftale om kontrolforanstaltninger

Et ølbryggeri blev af Arbejdsretten pålagt at betale en bod på 25.000 til 3F for at have tilsidesat Aftale ...»