Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

En konkurrenceklausul er en aftale mellem en arbejdsgiver og en ansat om, at den ansatte i en periode efter ansættelsesforholdets ophør ikke må beskæftige sig med konkurrerende virksomhed.  

Det er en betingelse for, at man gyldigt kan pålægge en medarbejder en konkurrenceklausul at medarbejderen skal besidde en helt særlig betroet stilling i selskabet, og der skal skriftligt redegøres for, hvilke dele af medarbejderens arbejdsopgaver, som gør konkurrenceklausulen nødvendig. 

Reglerne om konkurrenceklausuler findes i lov om ansættelsesklausuler.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Konkurrenceklausul

Generelt Ved en konkurrenceklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke at drive konkurrerende ...»

Opsigelse af konkurrenceklausulen jf. funktionærlovens § 18

Opsigelse af konkurrenceklausulen jf. Funktionærlovens § 18   Konkurrenceklausuler i ansættelsesforhold ...»

Konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul er en aftale mellem en arbejdsgiver og en ansat om, at den ansatte i en periode ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af