Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

En konkurrenceklausul er en aftale mellem en arbejdsgiver og en ansat om, at den ansatte i en periode efter ansættelsesforholdets ophør ikke må beskæftige sig med konkurrerende virksomhed.  

Det er en betingelse for, at man gyldigt kan pålægge en medarbejder en konkurrenceklausul at medarbejderen skal besidde en helt særlig betroet stilling i selskabet, og der skal skriftligt redegøres for, hvilke dele af medarbejderens arbejdsopgaver, som gør konkurrenceklausulen nødvendig. 

Reglerne om konkurrenceklausuler findes i lov om ansættelsesklausuler.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Dom fra Højesteret: Konkurrenceklausul opretholdt overfor tidligere kapitalejer

Det følger af den ansættelsesklausullov, som indeholder reglerne for kunde- og konkurrenceklausuler, ...»

Konkurrenceklausul

Generelt Ved en konkurrenceklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke at drive konkurrerende ...»

Konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul er en aftale mellem en arbejdsgiver og en ansat om, at den ansatte i en periode ...»

Konkurrenceklausul

Sagsøgte, der havde overtrådt en konkurrenceklausul i forbindelse med salg af et selskab, blev pålagt »

Overtrædelse af konkurrenceklausul

Vognmænd skulle ikke betale konventionalbod for overtrædelse af konkurrenceklausul.

»
Vi er medlemmer af