Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Incitamentsaflønning af medarbejdere kan være egnet til at sikre, at medarbejderne opnår en stærkere tilknytning til virksomheden, hvor medarbejdernes engagement øges i forhold til at dele arbejdsgiverens visioner for virksomheden.

Incitamentsaflønning kan fx være en bonusaftale, en warrantordning eller aktieoptionsaftale. Tilsvarende kan incitamentsaflønning fx også bestå i, at medarbejderne tildeles aktier eller anparter i selskabet eller et koncernforbundet selskab som en del af deres aflønning. 

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Warrants som incitamentsaflønning

Anvendes warrants som incitamentsaflønning overfor dine nøglemedarbejdere, kan dette medføre klare fordele ...»

Incitamentsaflønning af medarbejdere

Overvejer du at indføre incitamentsaflønning af en eller flere af dine medarbejdere, så læs nærmere nedenfor ...»

Warrants

I en warrantaftale giver du fx en medarbejder som et led i en incitamentsaflønning en ret til på et senere ...»

Incitamentsaflønning

Incitamentsaflønning af medarbejdere kan være egnet til at sikre, at medarbejderne opnår en stærkere ...»

Medarbejder havde krav på andel af bonus - selvom fratræden før bonusperiodens udløb

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 134/2016 (2. afdeling) Agilent Technologies Denmark ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af ...»

Vi er medlemmer af