Incitamentsaflønning af medarbejdere kan være egnet til at sikre, at medarbejderne opnår en stærkere tilknytning til virksomheden, hvor medarbejdernes engagement øges i forhold til at dele arbejdsgiverens visioner for virksomheden.

Incitamentsaflønning kan fx være en bonusaftale, en warrantordning eller aktieoptionsaftale. Tilsvarende kan incitamentsaflønning fx også bestå i, at medarbejderne tildeles aktier eller anparter i selskabet eller et koncernforbundet selskab som en del af deres aflønning. 

Warrants som incitamentsaflønning

Anvendes warrants som incitamentsaflønning overfor dine nøglemedarbejdere, kan dette medføre klare fordele ...»

Incitamentsaflønning af medarbejdere

Overvejer du at indføre incitamentsaflønning af en eller flere af dine medarbejdere, så læs nærmere nedenfor ...»