Funktionærlignende ansættelse

En funktionærlignende ansættelse af en medarbejder indebærer, at arbejdsgiveren, på trods af, at medarbejderen ansættelsesforhold ikke er omfattet af funktionærloven, lader medarbejderen være omfattet af funktionærloven eller dele heraf i følge aftale.

Funktionærlignende ansættelse anvendes typisk i forhold til nøglemedarbejdere blandt en virksomheds timelønsansatte medarbejdere.

Funktionærlignende ansættelse

Hvad vil det indebære, hvis du ansætter en medarbejder på funktionærlignende vilkår, og i hvilke situationer ...»