Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

En funktionær er en medarbejder, som er ansat i en tjenestestilling, hvor den pågældende er underlagt en overordnets instruktioner og arbejder primært indenfor handel- og kontorområdet eller som udfører teknisk eller klinisk bistandsydelse.

En yderligere betingelse for at være funktionær og dermed for at være omfattet af funktionærloven er, at medarbejderen er ansat i gennemsnitligt 8 timer ugentligt eller mere.

Funktionærlovens regler kan ikke fraviges til skade for en funktionær.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Funktionær på trods af medejerskab på 10 % og kundeklausul i ejeraftale tilsidesat

Grænserne for, hvornår et ansættelsesforhold er omfattet af funktionærloven, beror i visse tilfælde på ...»

Funktionær

En funktionær er en medarbejder, som er ansat i en tjenestestilling, hvor den pågældende er underlagt ...»

Ugyldig kundeklausul i ejeraftale. Medejer var omfattet af funktionærloven.

SØ- OG HANDELSRETTENDOMafsagt den 20. januar 2020Sag BS-6713/2019-SHRJatesi Invest ApSogCopenhagen-Living ...»

Funktionærstatus - Højesterets dom

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. juni 2018 Sag 148/2017 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Michael ...»

Vi er medlemmer af