Funktionær

En funktionær er en medarbejder, som er ansat i en tjenestestilling, hvor den pågældende er underlagt en overordnets instruktioner og arbejder primært indenfor handel- og kontorområdet eller som udfører teknisk eller klinisk bistandsydelse.

En yderligere betingelse for at være funktionær og dermed for at være omfattet af funktionærloven er, at medarbejderen er ansat i gennemsnitligt 8 timer ugentligt eller mere.

Funktionærlovens regler kan ikke fraviges til skade for en funktionær.

Funktionærlignende ansættelse

Hvad vil det indebære, hvis du ansætter en medarbejder på funktionærlignende vilkår, og i hvilke situationer ...»

Funktionær på trods af medejerskab på 10 % og kundeklausul i ejeraftale tilsidesat

Grænserne for, hvornår et ansættelsesforhold er omfattet af funktionærloven, beror i visse tilfælde på ...»