Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

En friattest er en lægeerklæring til dokumentation for en medarbejders lovlige fravær fra arbejdet som følge af sygdom samt varigheden af fraværet.

En friattest kan kun udfærdiges, så længe medarbejderen fortsat er helt eller delvist fraværende fra arbejde.

Beder arbejdsgiver om en friattest, er det arbejdsgiveren, der skal betale lægens honorar for udfærdigelsen af friattesten.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Sygemeldt medarbejder var beskyttet mod opsigelse

Som udgangspunkt er der intet som forhindrer gyldigheden af en opsigelse, som afgives overfor en sygemeldt ...»

Opsigelse af sygemeldt medarbejder

Som udgangspunkt findes der ingen lov eller lovbestemmelser, som opstiller betingelser for, hvornår du ...»

Sygefraværssamtale

Hvis en medarbejder er syg over længere tid, har arbejdsgiver pligt til at indkalde medarbejderen til ...»

Mulighedserklæring

En mulighedserklæring er en form for lægeattest. Formålet med en mulighedserklæring er at afdække, i ...»

Opsigelse af handicappet i strid med forskelsbehandlingsloven

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016(2. afdeling)Finanssektorens Arbejdsgiverforening ...»

Forkortet varsel i opsigelse berettiget

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 44/2017(1. afdeling)HK/Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af