Friattest 

En friattest er en lægeerklæring til dokumentation for en medarbejders lovlige fravær fra arbejdet som følge af sygdom samt varigheden af fraværet.

En friattest kan kun udfærdiges, så længe medarbejderen fortsat er helt eller delvist fraværende fra arbejde.

Beder arbejdsgiver om en friattest, er det arbejdsgiveren, der skal betale lægens honorar for udfærdigelsen af friattesten.

Sygemeldt medarbejder var beskyttet mod opsigelse

Som udgangspunkt er der intet som forhindrer gyldigheden af en opsigelse, som afgives overfor en sygemeldt ...»

Opsigelse af sygemeldt medarbejder

Som udgangspunkt findes der ingen lov eller lovbestemmelser, som opstiller betingelser for, hvornår du ...»