Fratrædelsesaftale

En fratrædelsesaftale er en aftale mellem arbejdsgiver og en medarbejder om vilkårene for afvikling af medarbejderens ansættelsesforhold.

En fratrædelsesaftale kommer hyppigst i stand som et alternativ til en opsigelse af medarbejderen, men en fratrædelsesaftale kan også være relevant i forbindelse med, at en medarbejder selv har et ønske om at fratræde sin stilling, eller som et led i en forligsmæssig løsning på fx en bortvisningssag.

Når man indgår en fratrædelsesaftale, er det vigtigt, at man søger for at forholde sig til alle de mulige krav, som parterne kan tænkes at have mod hinanden således, at man ved indgåelsen af fratrædelsesaftalen opnår sikkerhed for, at der herefter ikke resterer yderlihgere krav parterne imellem.

Fratrædelsesaftale med medarbejder på barselsorlov var bindende

Ligebehandlingsnævnet har behandlet en sag på baggrund af en klage fra en kvindelig medarbejder, som ...»

Fratrædelsesaftale

Hvad er en fratrædelsesaftale? En fratrædelsesaftale er en aftale mellem arbejdsgiver og en medarbejder ...»