Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

Et fleksjob er en ansættelsesaftale på særlige vilkår for medarbejdere, som har en nedsat arbejdsevne.

Når en medarbejder ansættes i et fleksjob, er der både mulighed for, at dette kan ske på nedsat tid og, at ansættelsen kan ske med nedsat timeløn. De 2 muligheder kan også kombineres.

Jobcentret har ansvaret for at vurdere, om mulighederne for at visitere en person til et fleksjob er opfyldt.

Tilbydes en person et fleksjob, skal medarbejderen have samme vilkår - herunder overenskomstmæssige vilkår - som øvrige medarbejdere på virksomheden. Er det arbejde, som fleksjobberen skal varetage, ikke omfattet af en overenskomst, skal ansættelsesforholdet tage udgangspunkt i en sammenlignelig overenskomst

Findes der ikke en sammenlignelig overenskomst, skal ansættelsesvilkårene alene tage højde for de lokale forhold på virksomheden i kombination med f.eks. funktionærloven og ferieloven.

 

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

5 skarpe om fleksjob

Al erfaring viser, at der kan være et væld af faldgruber forbundet med at ansætte en medarbejder i et ...»

Fleksjob

Et fleksjob er en ansættelsesaftale på særlige vilkår for medarbejdere, som har en nedsat arbejdsevne. Når ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af