Fleksjob

Et fleksjob er en ansættelsesaftale på særlige vilkår for medarbejdere, som har en nedsat arbejdsevne.

Når en medarbejder ansættes i et fleksjob, er der både mulighed for, at dette kan ske på nedsat tid og, at ansættelsen kan ske med nedsat timeløn. De 2 muligheder kan også kombineres.

Jobcentret har ansvaret for at vurdere, om mulighederne for at visitere en person til et fleksjob er opfyldt.

Tilbydes en person et fleksjob, skal medarbejderen have samme vilkår - herunder overenskomstmæssige vilkår - som øvrige medarbejdere på virksomheden. Er det arbejde, som fleksjobberen skal varetage, ikke omfattet af en overenskomst, skal ansættelsesforholdet tage udgangspunkt i en sammenlignelig overenskomst

Findes der ikke en sammenlignelig overenskomst, skal ansættelsesvilkårene alene tage højde for de lokale forhold på virksomheden i kombination med f.eks. funktionærloven og ferieloven.

 

Dom fra Vestre Landsret om fleksjobbers ret til pensionsbidrag

I dom, afsagt af Vestre Landsret den 23. marts 2023, skulle retten tage stilling til om en medarbejder ...»

Dom fra Arbejdsretten om fleksjobberes ret til overenskomstmæssige vilkår

Selvom man som arbejdsgiver ikke er omfattet af nogen overenskomst, er der situationer, hvor man alligevel ...»