Erhvervsuddannelsesloven

Erhvervsuddannelsesloven fastlægger vilkårene for elever og lærlinge, der gennemgår en erhvervsuddannelse.

En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv, og uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og oplæring på et lærested. 

I erhvervsuddannelsesloven fastlægges blandt andet betingelserne for, hvem der har adgang til at tage en erhvervsuddannelse, hvordan erhvervsuddannelserne er struktureret, indholdet af erhvervsuddannelserne, rådgivende organer, ligesom erhvervsuddannelsesloven fastlægger - elevers og lærlinges retlige forhold under erhvervsuddannelsen.

Sløseri med elevuddannelsesaftale kostede dyrt!

I en sag for Tvistighedsnævnet fik en arbejdsgiver for alvor fingrene i klemme. Tvistighedsnævnet er ...»