Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Erhvervsuddannelsesloven fastlægger vilkårene for elever og lærlinge, der gennemgår en erhvervsuddannelse.

En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv, og uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og oplæring på et lærested. 

I erhvervsuddannelsesloven fastlægges blandt andet betingelserne for, hvem der har adgang til at tage en erhvervsuddannelse, hvordan erhvervsuddannelserne er struktureret, indholdet af erhvervsuddannelserne, rådgivende organer, ligesom erhvervsuddannelsesloven fastlægger - elevers og lærlinges retlige forhold under erhvervsuddannelsen.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Sløseri med elevuddannelsesaftale kostede dyrt!

I en sag for Tvistighedsnævnet fik en arbejdsgiver for alvor fingrene i klemme. Tvistighedsnævnet er ...»

Erhvervsuddannelsesloven

Erhvervsuddannelsesloven fastlægger vilkårene for elever og lærlinge, der gennemgår en erhvervsuddannelse. En ...»

Efterbetaling af løn til voksenelev

Krav om efterbetaling af løn til voksenelev i henhold til den pågældendes overenskomst sammenholdt »

Vi er medlemmer af