Erhvervslejelovens § 66

Erhvervslejelovens § 66 er den paragraf, som regulerer lejers ret til erstatning ved opsigelse af et erhvervslejemål.

Ved opsigelse af erhvervslejemål har lejer som udgangspunkt ret til erstatning.

Lejer har i henhold til erhvervslejelovens § 66 bl.a. ret til erstatning for lejerens flytteudgifter, værdiforringelse af lejerens inventar, driftstab i normal flytteperiode, udgifter til advokat og tabt goodwill (hvis lejemålet er erhvervsbeskyttet).

 

Har lejer ret til erstatning ved udlejers opsigelse af erhvervslejemål?

Af Selskabsadvokaterne En opsigelse kan være indgribende for en lejer, specielt hvis lejeren har drevet ...»

Opsigelse af erhvervslejemål på grund af nedrivning

Af Selskabsadvokaterne Det sker at en udlejer af en erhvervsejendom planlægger at nedrive ejendommen, ...»