Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

Erhvervslejelovens § 66

Erhvervslejelovens § 66 er den paragraf, som regulerer lejers ret til erstatning ved opsigelse af et erhvervslejemål.

Ved opsigelse af erhvervslejemål har lejer som udgangspunkt ret til erstatning.

Lejer har i henhold til erhvervslejelovens § 66 bl.a. ret til erstatning for lejerens flytteudgifter, værdiforringelse af lejerens inventar, driftstab i normal flytteperiode, udgifter til advokat og tabt goodwill (hvis lejemålet er erhvervsbeskyttet).

 

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Lejers konkurs – Hvad sker der med erhvervslejemålet?

Generelt Når en lejer går konkurs, er det særlig vigtigt for udlejer at reagere hurtigt og rigtigt, ...»

Hvordan forløber en fogedsag?

Lejekontrakten er ophævet/opsagt, men lejer nægter at flytte – hvordan forløber en fogedsag? Hvis du ...»

Boligret

Boligretten Tvister, som udspringer af erhvervsljeeloven eller af en erhvervslejekontrakt indbringes ...»

Erhvervslejelovens § 66

Erhvervslejelovens § 66 Erhvervslejelovens § 66 er den paragraf, som regulerer lejers ret til erstatning ...»

Ophævelse af erhvervslejemål berettiget som følge af vandskade

D O M afsagt den 26. februar 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Ugyldig ophævelse - Lejer blev ikke udsat af lejemål

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist ...»

Vi er medlemmer af