Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

Erhvervslejelovens § 66

Erhvervslejelovens § 66 er den paragraf, som regulerer lejers ret til erstatning ved opsigelse af et erhvervslejemål.

Ved opsigelse af erhvervslejemål har lejer som udgangspunkt ret til erstatning.

Lejer har i henhold til erhvervslejelovens § 66 bl.a. ret til erstatning for lejerens flytteudgifter, værdiforringelse af lejerens inventar, driftstab i normal flytteperiode, udgifter til advokat og tabt goodwill (hvis lejemålet er erhvervsbeskyttet).

 

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Lejers konkurs – Hvad sker der med erhvervslejemålet?

Generelt Når en lejer går konkurs, er det særlig vigtigt for udlejer at reagere hurtigt og rigtigt, ligesom ...»

Hvordan forløber en fogedsag?

Lejekontrakten er ophævet/opsagt, men lejer nægter at flytte – hvordan forløber en fogedsag? Hvis du ...»

Boligret

Boligretten Tvister, som udspringer af erhvervsljeeloven eller af en erhvervslejekontrakt indbringes ...»

Erhvervslejelovens § 66

Erhvervslejelovens § 66 Erhvervslejelovens § 66 er den paragraf, som regulerer lejers ret til erstatning ...»

Ophævelse af erhvervslejemål berettiget som følge af vandskade

D O M afsagt den 26. februar 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Ugyldig ophævelse - Lejer blev ikke udsat af lejemål

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist ...»

Vi er medlemmer af