Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Direktørkontrakt

I erhvervsforhold indgås der et utal af kontrakter f.eks. i form af, direktørkontrakter,  samarbejds- og indkøbskontrakter, udviklingskontrakter, distributionskontrakter, licenskontrakter, royaltykontrakter, udviklingskontrakter, leasingkontrakter, hemmeligholdelsesaftaler, konsulentkontrakter, aktionæroverenskomster/ejeraftaler, lejekontrakter, erhvervslejekontrakter samt salgs- og leveringsbetingelser.

Direktørkontrakten vil almindeligvis blive "skræddersyet" det konkrete job, eller som en egentlige standardkontrakt.

SelskabsAdvokaterne har omfattende erfaring og ekspertise med forhandling, udarbejdelse og fortolkning af direktørkontrakter og andre komplekse kontrakter.

 

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Indefrysning af feriemidler for direktører – hvad gælder?

Det følger af ferieloven, at feriemidler, som er optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den ...»

Funktionær eller direktør?

Er salgsdirektøren eller økonomidirektøren omfattet af funktionærloven, eller falder de udenfor funktionærlovens ...»

Direktørkontrakt

Direktørkontrakt I erhvervsforhold indgås der et utal af kontrakter f.eks. i form af, direktørkontrakter,  ...»

Direktør ikke berettiget til bonus

En tidligere ejer og administrerende direktør i en virksomhed var ikke berettiget til bonus »

Direktør frifundet

Ikke årsagsmæssig sammenhæng mellem en direktørs påståede ansvarspådragende handlinger og undladelser »

Vi er medlemmer af