Dekretdag

Ved dekretdagen forstås den dag, hvor skifteretten afsagde konkursdekret over et selskab eller en person. Konkursen har virkning over for omverdenen fra dekretdagen.

Fordringsprøvelse

Af Selskabsadvokaterne Når et selskab tages under konkursbehandling skal alle, der har penge til gode ...»

Omstødelse af gaver

Af Selskabsadvokaterne Såfremt et konkursramt selskab eller en konkursramt person forud for konkursen ...»