Byret

Der er 24 byretter i Danmark (2018). Langt de fleste retssager starter i byretten som første instans.

Anvend følgende link: www.domstol.dk, for at finde byretten i din retskreds.

Byretssag

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»

Anke til landsretten

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»