En bonusaftale i ansættelsesforhold er en lønaftale om vilkår og parametre for en variabel lønandel, som en ansat kan optjene ret til ud over sin sædvanlige løn, hvis de opstillede forudsætninger bliver indfriet.

Størrelsen af en bonusaftale kan fx gøres afhængig af virksomhedens omsætning eller af driftsresultat.

Når bonusaftalen indgås, er det vigtigt at sikre sig, at vilkårene for bonusaftalen er klare og utvtydige, og om det udenfor det overenskomstdækkede område fx skal være en del af bonusaftalen, at der skal være ret til pensionsbidrag af optjent bonus.

Fratræder medarbejderen, inden en bonusoptjeningsperiode er udløbet, beregnes bonus normalt forholdsmæssigt i forhold til i, hvor stor en del af optjeningsperioden, medarbejderen har været ansat. Udbetalingstidspunktet for en evt. bonus ændres dog ikke i forbindelse med, at medarbejderen fratræder, før optjeningsperioden er udløbet, med mindre andet aftales. 

 

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Omregistrering af IVS til ApS

Senest den 15. oktober 2021 skal samtlige iværksætterselskaber (IVS’er), der ikke allerede er taget under ...»

Sorgorlov til forældre, der mister et barn under 18 år

Forældre, der mister et barn under 18 år, har efter barselsloven ret til at holde sorgorlov i op til ...»

Sorgorlov

Barselsloven giver forældre, der mister et barn på under 18 år, ret til at holde sorgorlov i op til 26 ...»

Sexchikane

Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd ...»

Konkursbos indtræden i lejeaftale - fortolkning af konkurslovens § 56 i forhold til ligestillingsprincippet

SØ- OG HANDELSRETTENDOMafsagt den 30. september 2020Sag BS-55261/2019-SHRBryggen, Vejle A/S(advokat Thomas ...»

Højesteretsdom om retten til brug af navnet Ørsted

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 30. november 2020Sag BS-25678/2019-HJR,Sag BS-25685/2019-HJR,Sag BS-25690/2019-HJR,Sag ...»

Vi er medlemmer af