En bonusaftale i ansættelsesforhold er en lønaftale om vilkår og parametre for en variabel lønandel, som en ansat kan optjene ret til ud over sin sædvanlige løn, hvis de opstillede forudsætninger bliver indfriet.

Størrelsen af en bonusaftale kan fx gøres afhængig af virksomhedens omsætning eller af driftsresultat.

Når bonusaftalen indgås, er det vigtigt at sikre sig, at vilkårene for bonusaftalen er klare og utvtydige, og om det udenfor det overenskomstdækkede område fx skal være en del af bonusaftalen, at der skal være ret til pensionsbidrag af optjent bonus.

Fratræder medarbejderen, inden en bonusoptjeningsperiode er udløbet, beregnes bonus normalt forholdsmæssigt i forhold til i, hvor stor en del af optjeningsperioden, medarbejderen har været ansat. Udbetalingstidspunktet for en evt. bonus ændres dog ikke i forbindelse med, at medarbejderen fratræder, før optjeningsperioden er udløbet, med mindre andet aftales. 

 

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Incitamentsaflønning af medarbejdere

Overvejer du at indføre incitamentsaflønning af en eller flere af dine medarbejdere, så læs nærmere nedenfor ...»

Kom godt i gang med bonusaftaler!

En bonusaftale kan være et udmærket alternativ til en lønregulering. Med bonusaftalen kan du samtidig ...»

Incitamentsaflønning

Incitamentsaflønning af medarbejdere kan være egnet til at sikre, at medarbejderne opnår en stærkere ...»

Bonusaftale

En bonusaftale i ansættelsesforhold er en lønaftale om vilkår og parametre for en variabel lønandel, ...»

Medarbejder havde krav på andel af bonus - selvom fratræden før bonusperiodens udløb

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 134/2016 (2. afdeling) Agilent Technologies Denmark ...»

Bonus og nettolønsregulering

Direktør kunne ikke gøre krav gældende på bonus og nettolønsregulering i henhold til den mellem parterne »

Vi er medlemmer af