Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Barselsloven (lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel) har til formål at fastlægge de perioder, hvor forældre har ret til fravær i forbindelse med graviditet, fødsel, adoption, herunder midlertidig placering, og sorgorlov.

Barselsloven har også til formål at sikre forældre med tilknytning til arbejdsmarkedet ret til barselsdagpenge under graviditetsbetinget fravær.

Barselsloven indeholder derimod ikke regler om ret til løn under orlov i forbindelse med barsel. 

Som medarbejder kan man være berettiget til løn under en del af sin orlov i forbindelse med barsel, hvis dette følger af en overenskomst, der gælder for ansættelsesforholdet. Tilsvarende gælder, hvis dette følger af individuel aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder eller de regler, der i øvrigt generelt måtte gælde på arbejdspladsen.

Det følger i øvrigt af funktionærloven, at kvindelige funktionærer har ret til halv løn fra 4 uger før den forventede fødsel og indtil 14 uger efter fødslen.    

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Den nye barselsmodel – få overblikket!

Fra den 2. august 2022 ændres barselslovens regler om forældres orlov i forbindelse med fødsel og adoption, ...»

Medarbejder på barsel - hvad gælder?

Denne artikel indeholder en kort vejledning til, hvordan du som privat arbejdsgiver får afklaret hvilke ...»

Barselsloven

Barselsloven (lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel) har til formål at fastlægge de perioder, hvor ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af